สัมมนา E-Commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME

สัมมนา E-Commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME
ที่มีแต่ได้เทคนิค พิชิตยอดขาย

ลงทะเบียนร่วมงานหรือยัง! https://goo.gl/mx9U4N

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!

อาจารย์ ประสิทธิ วรฉัตราวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดอีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณ กึกก้อง รักเผ่าพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

คุณ อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล ตัวแทนจาก Facebook Thailand

คุณ ฉัตรกมล ศุภานุสนธิ์ ตัวแทนจาก Google Thailand