สัมมนา E-Commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME

สัมมนา E-Commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME
ที่มีแต่ได้เทคนิค พิชิตยอดขาย

ลงทะเบียนร่วมงานหรือยัง! https://goo.gl/mx9U4N

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!

อาจารย์ ประสิทธิ วรฉัตราวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดอีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณ กึกก้อง รักเผ่าพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

คุณ อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล ตัวแทนจาก Facebook Thailand

คุณ ฉัตรกมล ศุภานุสนธิ์ ตัวแทนจาก Google Thailand

213 Total Views 6 Views Today