สัมมนา E-commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!! สัมมนา E-commerce โอกาสต่อยอดธุร […]

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!
สัมมนา E-commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME
อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอีคอมเมิร์ซ
อาจารย์ประจำวิชา ” Online Entrepreneur ”
สอนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
และวิทยากรรับเชิญด้าน E-commerce กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล Facebook & Google Cartified Training Partner
วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องยูโทเปีย 1 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จ.เชียงราย

เอกสารประกอบการเรียน       https://goo.gl/roCTgi

แสดงความคิดเห็น