ลาว พร้อมจัดประชุม ASEM เพื่อพัฒนาน้ำ สู่เศรษฐกิจยั่งยืน

สปป.ลาว เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนานใหญ่ หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญคือ พัฒนาลุ่มน้ำ จึงเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEM เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6

สปป.ลาว ประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEM เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (ความร่วมมือแม่น้ำดานูบ-แม่โขง) ในปีหน้า (ASEM คือ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป) คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ปากเซ ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของ สปป.ลาว อยู่ติดเขตพื้นที่ชายแดนของกัมพูชาและไทย

Sommad Pholsena รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ได้ประกาศความพร้อมที่ สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEM หลังจากที่เขาได้เข้าพบหารือกับ Atanaska Nikolova รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำของบัลแกเรีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และจะลงนามบันทึกความเข้าใจตามข้อตกลงร่วมกันด้วยในเร็ว ๆ นี้

เมื่อคราวที่มีการประชุม ASEM ครั้งที่ 5 (ความร่วมมือแม่น้ำดานูบ-แม่โขง) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองรูเซ ประเทศบัลแกเรีย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมานั้น ทั้ง Sommad แห่ง สปป.ลาว และ Nikolova แห่งบัลแกเรีย ได้เคยพบปะหารือถึงเรื่องนี้กันมาบ้างแล้ว

การจัดประชุม ASEM เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ความร่วมมือแม่น้ำดานูบ-แม่โขง) เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฮังการีในปี 2012 หลังจากที่ได้มีการหารือกันในกลุ่มประเทศ ASEM โดยมีหลายประเทศที่เข้าร่วมสนับสนุนด้วย เช่น ออสเตรีย ฮังการี โรมาเนีย สโลวาเกีย เวียดนาม ลาว และไทย

แต่ก่อนที่จะเริ่มมีส่วนร่วมในการจัดประชุม ASEM นี้ ทางฝ่าย Sommad แห่ง สปป.ลาว และผู้แทนของเขาได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำสุดยอดด้านน้ำเมืองบูดาเปสต์ (Budapest Water Summit) ครั้งที่ 2 ประเทศฮังการีมาแล้ว
ภารกิจของการประชุมผู้นำสุดยอดด้านน้ำนั้น ระบุว่า น้ำจะเป็นแหล่งที่มาของความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สันติภาพ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสำหรับทุกประเทศ

สปป.ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล หรือที่เรียกว่า Land Lock แต่มีลุ่มน้ำแม่โขงอยู่ฝั่งเวียงจันทน์ ดังนั้น สปป.ลาว จึงคาดหวังเอาไว้ว่า การพัฒนาลุ่มน้ำแม่โขงนี้ (จากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEM ในความร่วมมือแม่น้ำดานูบ-แม่โขง) จะเป็นฟันเฟืองสำคัญชิ้นหนึ่ง ที่มีส่วนยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ให้เจริญก้าวหน้าในอาเซียนได้นั่นเอง

แสดงความคิดเห็น