สิงคโปร์ ผุดห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน

สิงคโปร์ สร้างศูนย์กลางหอสมุดอาเซียน อัดแน่นด้วยเรื่องเศรษฐกิจและอีกมาก เชื่อมข้อมูลทุกประเทศ ให้นักธุรกิจ นักลงทุน คู่ค้า เข้าถึงข้อมูลอาเซียน เอาไปใช้ด้านการค้าการลงทุน คล่อง!

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asean) และคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติ (NLB) แห่งสิงคโปร์ ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยให้นักธุรกิจ นักลงทุน คู่ค้าคู่เจรจา และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอาเซียน สามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน โดยการเชื่อมข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติต่าง ๆ ที่กระจายกันอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกัน

คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (NLB) คณะกรรมการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศวัฒนธรรม (COCI) และห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน (ADL) จะร่วมกันสร้างอุปกรณ์ดิจิทัลหลายชนิด ที่ได้รับจากประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดบริการให้แก่ประชากรในอาเซียน โดยผ่านฐานข้อมูลออนไลน์

ภายในห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน (ADL) แห่งนี้ จะมีข้อมูลมากมายที่บรรจุอยู่ในหนังสือ แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาด ไฟล์เสียง วิดีโอ และหนังสือพิมพ์

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเนื้อหาที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว โดยสามารถกำหนดประเภท ประเทศ ประเภทของเอกสาร เลือกภาษาได้ เช่น ถ้าคุณเป็นนักลงทุน/นักธุรกิจที่พูดภาษาอังกฤษ แต่ต้องการจะค้นหาบทความด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน หรือข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในอาเซียน ต้องการจะค้นจากหนังสือพิมพ์ของอินโดนีเซีย คุณก็เข้าไปที่ตัวเลือก…อินโดนีเซีย / หนังสือพิมพ์ / ภาษาอังกฤษ / ตัวกรอง ก็จะได้บทความตามที่ต้องการ
ห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน (ADL) แห่งนี้จะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลอาเซียน ที่ได้รับการช่วยเหลือและร่วมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ที่นี่จะกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งเดียวในอาเซียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงง่าย

ทางห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน (ADL) คาดหวังว่า จะมีผู้เข้ามาใช้บริการมากมาย จะมีข้อมูลด้านอาเซียนที่ให้น่าค้นหามากขึ้น ซึ่งการที่ได้รับความร่วมมือเรื่องข้อมูลจากประเทศสมาชิกอาเซียนมามากมายนั้น ทาง ADL จะบริหารจัดการข้อมูลให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย มีข้อมูลที่ดี ๆ หลากหลายเป็นจำนวนมาก และเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ถือว่าเป็น “มรดกของชุมชนอาเซียน” สำหรับทุกคน

และนี่ก็จะกลายคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ให้นักลงทุน นักธุรกิจ คู่ค้าคู่เจรจา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็ได้เช่นกัน เพราะทุกอย่างในอาเซียนจะถูกบรรจุอยู่ในห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน (ADL) แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ที่มีปริมาณข้อมูลมากที่สุดแห่งเดียวในอาเซียนเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น