นักลงทุนข้ามชาติเรียกร้องเมียนมา ออกนโยบายเศรษฐกิจโปร่งใส

เมียนมา เร่งทุกฝีก้าว ! ปรับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ ออกนโยบายโปร่งใส ตามคำเรียกร้องของนักลงทุนข้ามชาติ เผยผลสำรวจพบ ยังมีผู้สนใจลงทุนร้อยละ 92

นักลงทุนต่างชาติหลายราย เรียกร้องให้เมียนมาออกนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจนักลงทุนต่างชาติเหล่านั้น ซึ่งมีความคาดหวังที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพราะตามที่ Roland Berger ตัวแทนของบริษัทที่ให้คำปรึกษาจากต่างประเทศ ได้มีการสำรวจเมื่อปี 2013 ถึงเรื่องทัศนคติของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเมียนมานั้น พบว่า ยังขาดความโปร่งใส

Thomas Klotz ตัวแทนจากบริษัทเยอรมันที่เข้ามาลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า “ผมคิดว่าหลาย ๆ อย่างในเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มันคาดเดาอะไรไม่ได้เลย การบังคับใช้หลักเกณฑ์คัดเลือกการลงทุน และขาดการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวถ่วงความเจริญด้านเศรษฐกิจในเมียนมาเลยล่ะ”

เมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน 2016 มีการสำรวจผู้บริหารระดับสูงจาก 200 บริษัท พบว่า ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้จัดการ บริษัทโทรคมนาคม ด้านสื่อ เทคโนโลยี การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ยูทิลิตี้ สารเคมี ค้าปลีก การเงินการธนาคาร และการท่องเที่ยวนั้น พบว่า เกือบสองในสามของบริษัทด้านการลงทุนข้ามชาติในเมียนมา จะมาจากฝั่งยุโรปร้อยละ 29 มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 19 มาจากภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางร้อยละ 11 และมาจากสหรัฐฯ อีกร้อยละ 3

แต่มีบางส่วนมาจากฝั่งของประเทศผู้ออกแบบสอบถามนี้เอง คือเมียนมา ร้อยละ 38

Klotz ยังเปิดเผยอีกว่า “ถึงแม้จะมีการเรียกร้องกันมากมาย ที่อยากจะให้เมียนมาออกนโยบายด้านเศรษฐกิจโปร่งใส แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขาก็ยังมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนในเมียนมาอยู่นะ และผมก็คิดว่านักลงทุนเหล่านี้จะยังคงลงทุนในเมียนมาอีกต่อไป พบว่ามีมากถึงร้อยละ 92 เลย”

อย่างไรก็ตาม บริษัทลงทุนข้ามชาติร้อยละ 97 ยังต้องการความชัดเจนในด้านนโยบายเศรษฐกิจเมียนมา ซึ่งมากกว่านโยบาย 12 ข้อที่เผยออกมาแล้วในปีนี้

ทางแหล่งข่าวด้านการลงทุนในเมียนมา เปิดเผยว่า “รัฐบาลเมียนมาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านการออกนโยบายที่โปร่งใสได้ เช่น นโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้มีเพียงพอ การพัฒนาบรอดแบนด์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การปฏิรูปภาคการเงิน การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สนับสนุนการลงทุนด้านการศึกษาและฝึกอบรมให้มากขึ้น การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและเปิดเสรี การปฏิรูปที่ดิน การเสริมสร้างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้ การปฏิรูปด้านการดูแลสุขภาพ และการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นด้วย”

เมียนมา เร่งทุกฝีก้าว ! ปรับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ ออกนโยบายโปร่งใส ตามคำเรียกร้องของนักลงทุนข้ามชาติ เผยผลสำรวจพบ ยังมีผู้สนใจลงทุนร้อยละ 92

แสดงความคิดเห็น