ลาวเคลียร์ทุ่นระเบิด เปิดพื้นที่สร้างรถไฟเร็วสูงลาว-จีน

เศรษฐกิจอาเซียนเตรียมพุ่งทะยาน หลังรถไฟเร็วสูงลาว-จีนเปิดวิ่ง แต่พบปัญหายืดเยื้อ รีบเคลียร์ทุ่นระเบิดในสงครามโลก ออกจากพื้นที่ที่สร้างทางรถไฟวิ่งผ่าน

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนในแขวง Luang Namtha สปป.ลาว ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด เพราะต้องรอให้กรมสรรพาวุธ (UXOs) เข้าเคลียร์พื้นที่ในเส้นทางที่จะก่อสร้างรถไฟสายดังกล่าวเสียก่อน

โดยกระทรวงกลาโหมแห่งชาติของ สปป.ลาว ได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องในแขวง Luang Namtha ว่า “หนึ่งในสามหมู่บ้านที่เป็นเส้นทางรถไฟจะวิ่งผ่านนั้น มีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่บางส่วนที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นจึงต้องรอให้ทางการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะลงมือสร้างเส้นทางรถไฟยังพื้นที่หมู่บ้านนั้น ๆ ได้”

Chanthachone Keolakhone รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนในฝั่งของ สปป.ลาว เปิดเผยว่า “ทั้งสามหมู่บ้านนั้น ได้แก่ Boten, Tinsan และ Nateuy ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่โครงการรถไฟฯ นี้จะวิ่งผ่านพอดี ซึ่งระยะทางที่วิ่งผ่านหมู่บ้านเหล่านี้เท่านั้น รวมทั้งสิ้นแล้วราว 16.9 กิโลเมตร นอกจากนี้ก็ยังมีการทำเหมืองอยู่ในหมู่บ้าน Nateuy อีกด้วย”

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน มีความยาวรวมทั้งสิ้น 427 กิโลเมตร โดยเป็นขบวนที่วิ่งจากชายแดนจีนไป Vientiane สปป.ลาว ซึ่งในระหว่างทางนั้นยังได้วิ่งผ่านแขวง Luang Namtha, Oudomxay, Luang Prabang และสิ้นสุดที่ Vientiane

Chanthachone ยังเปิดเปิดต่ออีกว่า “ได้รับแจ้งจากกรมสรรพวุธ (UXOs) ว่าจะเร่งดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดให้หมดไปจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่วิ่งผ่านหมู่บ้านดังกล่าวนี้ ซึ่งมีสองสถานีอยู่ในแขวง Luang Namtha แต่สถานีใหญ่จะอยู่ในหมู่บ้าน Nateuy ส่วนสถานีขนาดเล็กจะอยู่ในหมู่บ้าน Boten  ซึ่งตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างลาวและจีน

แหล่งข่าวในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เปิดเผยว่า “เส้นทางบางส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน ที่จะวิ่งผ่านทั้งสามหมู่บ้านนั้น จะกินเนื้อที่ของที่ดินและบ้านเรือนประชาชนใน สปป.ลาวด้วย ดังนั้นภาครัฐจะต้องจ่ายค่าเสียหายนี้เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าของที่ดิน หรือบ้านเรือนของประชากรที่อาศัยอยู่ในสามหมูบ้านนั้นด้วย”

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน นี้ได้มีการเซ็นสัญญากันไว้เรียบร้อยนานแล้วเมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 แต่ติดขัพอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งลาวและจีนหมายมั่นปั้นมือไว้ว่า จะสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ให้เป็นรถไฟสายสำคัญที่จะขับเคลื่อนอาเซียน จะนำความเจริญในทุก ๆ ด้านมาสู่ภูมิภาคนี้ และแน่นอนว่า…นั่นคือด้านเศรษฐกิจที่จะเฟื่องฟูต่อไปตามที่คาดหวังเอาไว้

แสดงความคิดเห็น