พาณิชย์ใช้โมเดล “อโกด้า”ปั้นสตาร์ทอัพให้เชื่อมโยงกับ SME

กรมพัฒนาธุรกิจถอดความสำเร็จของ “อโกด้า” มาพัฒนาสตาร์ทอัพและ SME ไทย พร้อมกับจัดให้มีการแมชชิ่งเชื่อมโยงส่งเสริมกัน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่ากรมมีแผนที่จะใช้รูปแบบวิธีการทำธุรกิจของอโกด้าดอทคอมเป็นแบบอย่าง ที่ได้รวบรวมเอาโรงแรมต่าง ๆ ทั่วโลก แล้วให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศจองผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของตนเอง โดยจะผลักดันให้สตาร์ทอัพนำโมเดลนี้ไปใช้ เพราะเห็นว่าสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วมากกว่าที่จะทำเพียงคนเดียว นอกจากนี้ทางกรมก็จะนำเครือข่ายของสตาร์ทอัพไปเชื่อมโยงกับ SME เพื่อสร้างเครือข่ายการทำธุรกิจระหว่างกัน

ปัญหาที่สำคัญของการทำธุรกิจทั้ง SME และสตาร์ทอัพคือขาดเครือข่าย ทำให้เติบโตช้าและทำธุรกิจยาก อันเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของธุรกิจรายใหม่ แต่หากให้มีการเจรจาธุรกิจหรือการทำแมชชิ่งกันระหว่างธุรกิจที่เอื้อต่อกัน จะก่อให้เกิดความร่วมมือ จะลดอุปสรรคเหล่านั้นลงไปได้

สำหรับแนวทางการดำเนินการเชื่อมโยงกรมจะนำสตาร์ทอัพที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ประมาณกว่า 300 ราย นำมาแมชชิ่งกับ SME ที่มีอยู่ โดยแบ่งแยกเป็นรายธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อให้มีการเจรจาร่วมมือกันทำธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น