รัฐบาลจัดแคมเปญ กิน ช็อป ช่วยชาติ เชื่อโค้งสุดท้ายของสิ้นปีมีเงินสะพัด 2 หมื่นล้านบาท

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้ของขวัญสิ้นปีแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ กิน ช็อปช่วยชาติ แล้วนำมาลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท

มีผลช่วง 14-31 ธันวาคม 2559 คาดสร้างเงินหมุนเวียนสะพัดในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า  2 หมื่นล้านบาท

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในโค้งสุดท้ายปลายปี หวังส่งเสริมการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า ของขวัญ สินค้าจำเป็นทั่วไป โดยไม่รวมถึงการซื้อสุรา ยาสูบ เบียร์ ไวน์ น้ำมัน รถยนต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเรื่องทัวร์ มัคคุเทศก์ ที่พักโรงแรม เนื่องจากมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวกำหนดให้เริ่มระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลา 18 วัน  รัฐบาลคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อปลายปี ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีผลก็ต่อเมื่อมีการนำใบเสร็จภาษีมูลค่าที่เป็นค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย สำหรับการยื่นแบบภาษีประจำปี 59 โดยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนมกราคม-มีนาคม 60

ทั้งนี้ในปีนี้ รัฐบาลคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 3,200 ล้านบาท แต่จะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบถึง 2 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมายผู้ช็อปสินค้าตามนโยบายรัฐบาล 2 ล้านราย จึงมีส่วนช่วยขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศได้ร้อยละ 0.2 เกิดการจ้างงาน การเพิ่มยอดขายสินค้า ช่วยลดภาระภาษีให้แก่ประชาชน และดึงเอกชนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากมาตรการช็อปช่วยชาติในปีที่ผ่านมา มีผู้ซื้อสินค้า 1 ล้านราย ส่งผลต่อรัฐเสียรายได้ 1,200 ล้านบาท มียอดซื้อสินค้า 10,000 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น