เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี

การเป็นคนมีเงิน เป็นคนรวยหรือเป็นเศรษฐีนั้น หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ซึ่งก็คงจะจริงตามนั้นหากเราไม่รู้วิธีการ หรือมัวแต่คลำทางมั่ว ๆ

หนังสือ “เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สอนให้เราพัฒนาตัวเองและก้าวสู่การเป็นคนมีรวยได้ในระยะเวลาไม่นาน

เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี เป็นหนังสือที่แปลมาจาก The Millionaire Fastlane ของ MJ DeMarco ซึ่งถ่ายทอดแนวคิดและหลักในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง

หนังสือเล่มนี้ได้เปรียบเทียบเส้นทางสู่ความร่ำรวยของคนเราเหมือนกับถนนที่มี 3 เส้นทาง คือ ทางเท้า เลนช้า และเลนด่วน หรือ Fastlane ซึ่ง Fastlane จะเป็นเส้นทางสู่จุดหมายที่เร็วที่สุด แต่หลาย ๆ คนก็ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ อาจจะเป็นเพราะไม่รู้จัก หรือเพราะความเชื่อที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายถึงเส้นทางทั้ง 3 ที่แตกต่างกัน ไว้ว่า สำหรับผู้ที่ใช้ทางเท้า แนวคิดทางการเงิน ก็คือ ใช้ชีวิตเพื่อวันนี้เท่านั้น แผนการเงินก็คือ เพื่อให้มีเงินใช้ในระยะเวลาอันสั้น สมการความมั่งคั่ง ก็คือ หนี้สินกับรายได้ ส่วนผู้ที่เลือกใช้เลนช้า ก็จะมีแนวคิดทางการเงินว่า เสียสละในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นหลายสิบปีข้างหน้า แผนการเงิน จึงเป็นการสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ วิธีการเพื่อความมั่งคั่ง คือ การทำงานประจำและลงทุนในตลาดเงิน ส่วนผู้ที่เลือก Fastlane จะเป็นผู้ที่ร่ำรวยตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ด้วยการอุทิศตนทำงานอย่างหนักเพื่ออนาคตในอีก 5-7 ปีข้างหน้า การสร้างความมั่งคั่ง ก็จะเน้นที่การแสวงหากำไรและมูลค่าทรัพย์สิน

หนังสือเล่มนี้จะให้แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและเปลี่ยนแปลงตัวเอง แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ที่เรา ๆ ปฏิบัติกันอยู่ อย่างเช่น หนังสือเล่มอื่น ๆ บอกให้เราทำในสิ่งที่รัก แต่หนังสือเล่มนี้บอกว่า การทำในสิ่งที่เรารักอย่างเดียว มันขายไม่ได้ การทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการต่างหากจึงจะขายได้

นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังให้แนวคิดและวิธีในการสร้างความมั่งคั่งอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การใส่ใจในกระบวนการสู่ความมั่งคั่ง ไม่ใช่ผลลัพธ์ การเดินตามเส้นทางเดิม ๆ หรือสิ่งเดิม ๆ ก็มักจะได้ผลลัพธ์เดิม ๆ ดังนั้นหากรู้ว่าเส้นทางเดิมผิด ก็จงเปลี่ยนเส้นทางใหม่ เช่น การใช้เงินเกินตัว ที่ท้ายสุดก็จะทำให้ยากจน การเก็บเงินเพื่ออนาคตและทำงานเพื่อคนอื่น ที่ท้ายสุดก็จะเป็นคนธรรมดา แต่หากทุ่มเทอย่างหนักเพื่อทำในสิ่งที่ผู้อื่นให้คุณค่า ท้ายที่สุดก็จะร่ำรวย

ทั้งนี้ผู้เขียนแนะนำว่าคนมั่งคั่งนั้นจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต โดยควรจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างให้เป็นระบบและทำให้มีเวลาที่เป็นอิสระ ด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง ทุ่มเท และหลงใหล เพราะการหลงใหลจะทำให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รวมทั้งต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำในสิ่งที่ผู้อื่นไม่อยากทำ เพื่อสร้างความแตกต่าง และอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง เพราะความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมักจะมีความร่ำรวยซ่อนอยู่ ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการความมั่งคั่งในระดับไหน ถ้าอยากจะสร้างเงินล้าน ก็ต้องสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนนับล้าน

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวคิดในด้านการเงิน แต่หากไม่ลงมือทำจริง ๆ ก็คงจะไม่มีทางสำเร็จนะคะ

แสดงความคิดเห็น