ไม่ถึง 20 ปี นักวิเคราะห์คาด Logistics จีนพุ่งอันดับต้นของโลก

2 อุตสาหกรรมต้องโตด้วยกัน E – Commerce จีนขยาย ดึง Logistics รุ่ง ด้านไทยและอาเซียน ควรใช้จีนเป็นโมเดล

2 อุตสาหกรรมทะยาน E – Commerce ดึง Logistics โตพุ่งในจีน

การขายสินค้าแบบออนไลน์ผ่าน E – Commerce ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวเลขสถิติจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี 2558 มีมูลค่าการค้าผ่าน E – Commerce ประเทศจีนสูงถึง 18.2 ล้านล้านหยวน และเป็นการค้าปลีกแบบ B2C (Business to Customers) สูงถึง 3.8 ล้านล้านหยวน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าอุตสาหกรรม E – Commerce จะความเติบโตอย่างมากแล้ว แต่อุตสาหกรรม Logistics ก็เติบโตไม่แพ้กัน เนื่องจากอุตสาหกรรม Logistics เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องโตควบคู่ไปกับ E – Commercec ซึ่งอุตสาหกรรม Logistics ในจีนสามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมาก และที่ผ่านมาอุตสาหกรรมดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของจีนอีกด้วย

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยด้านการค้าอิเลคทรอนิคส์ของจีน (CECRC) พบว่า ในปี 2015 รายได้ของบริษัท Logistics ทั่วประเทศจีนสูงถึง 276,000 ล้านหยวน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรม Logistics มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้ง ยังมีการคาดการณ์ว่า ในปีนี้ (2016) รายได้รวมจะอยู่ที่ 353,000 ล้านหยวน หรือขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 27

5 จุดเด่น Logistics จีน

นักวิเคราะห์ต่างมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม Logistics จีนจะสามารถขยายตัวขึ้นเป็นอันดับต้นของโลกโดยใช้เวลาไม่ถึง 20 ปีเท่านั้น  ซึ่งสำหรับจุดเด่นของระบบ Logistics จีนมีอยู่ 5 ข้อด้วยกันคือ

1.   ตลาด Logistics มีการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งในด้านราคา ความรวดเร็ว และคุณภาพของบริการ

2.   มีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ

3.   ระบบ Logistics และระบบ E – Commerce ของจีนกำลังพัฒนาควบคู่กันไป

4.   มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาร่วมพัฒนาระบบ Logistics ทำให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการอีกด้วย

5.   ได้รับแรงผลักดันจากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล

เส้นทาง E – Commerce ไทยและอาเซียน ควรนำจีนเป็นโมเดล

สำหรับบริษัท Logistics อาจจะมีบทบาทเข้ามาพัฒนา Logistics ในอาเซียนและไทย โดยนำรูปแบบ Logistics ของจีนมาเป็นต้นแบบ และพัฒนาตลาดในภูมิภาคให้เป็น E – Commerce เพื่อรองรับการขยายตัวโดย E – Commerce และ Logistics ต้องโตควบคู่ไปด้วยกัน ที่สำคัญผู้ประกอบการอาเซียนต้องพัฒนาเรื่องของคุณภาพ นำเทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพื่อสร้างโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม E – Commerce และ Logistics

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศ พร้อมให้บริการท่าน สนใจติดต่อศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น