ลาว สั่งระงับจีน หยุดฉีดสารเคมีสวนกล้วย

ภาคส่งออกลาวรุ่ง นักลงทุนจีนแห่มาปลูกกล้วยหอมในลาว ส่งออกกลับจีน แต่ลาวผงะปัญหา พบสารเคมีเพียบ สั่งระงับปลูกชั่วคราวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

สำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เปิดเผยว่า “ได้สั่งการให้สวนกล้วยหอมของจีนหลายแห่งที่นักลงทุนจากจีนแห่กันมาสร้างสวนปลูกกล้วยอยู่ในลาวนั้น จะต้องรีบยุติการใช้สารเคมีทันที เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบและผู้บริโภค  ส่วนสวนกล้วยแปลงไหนที่ปลูกไปก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว เราจะไม่อนุญาตให้ปลูกเพิ่มเติมอีก ตอนนี้ให้หยุดชั่วคราวลงก่อน”

Onkeo Ounralom ผู้อำนวยการด้านการลงทุนในแขวงอุดมไชย สปป.ลาว เปิดเผยว่า “หลังจากที่เราและหน่วยงานจากต่างประเทศได้เดินทางไปตรวจสอบสวนกล้วยหอมหลายแห่งของนักลงทุนชาวจีน ก็พบว่าใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย แต่ในรายงานสมัชชาแห่งชาติไม่ได้เปิดเผยว่าใช้สารเคมีอยู่ในจังหวัดใดบ้าง แต่ระบุเพียงภาพรวมว่าอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้นเอง”

รัฐบาล สปป.ลาว ต้องการให้สวนกล้วยหอมทุกแห่งระงับการปลูกกล้วยไว้ก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากสูญเสียนักลงทุนชาวจีนกลุ่มนี้ไป เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมได้ ส่วนที่แขวงอุดมไชยนั้นจะอนุมัติให้ปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน

ในพื้นที่ทางภาคเหนือของแขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไชย และแขวงพงสาลี เป็นเขตพื้นที่สวนกล้วยหอมของชาวจีนที่จะนำผลผลิตเป็นสินค้าส่งออกจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศจีน
โดยเฉพาะในแขวงอุดมไชยนี้ มีสวนกล้วยของชาวจีนอยู่ราว 6,000 ไร่ จากทั้งสิ้น 23 บริษัท

แต่สวนกล้วยจากจีนนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะทางตอนเหนือของ สปป.ลาว เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายร้อยไร่ที่อยู่ในเวียงจันทน์ด้วยเงินทุนของพวกเขาเอง

ตามรายงานสมัชชาแห่งชาติ ระบุว่า สวนกล้วยในบางพื้นที่ใช้สารเคมีมากจนเกินไป ทั้งยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี แต่ปัญหานี้กลับไม่ได้บันทึกไว้ในรายงานที่มีการส่งไปยังที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติ

“เกษตรกรบางรายในสวนกล้วยที่ได้รับสารเคมีมากเกินไป ก่อให้เกิดอันตายแก่ชีวิตมาแล้วก็มี แต่กลับไม่ถูกพูดถึงในรายงานดังกล่าว ส่วนผลผลิตจากสวนกล้วยนั้น เมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้วจะถูกส่งออกไปขายที่ประเทศจีนทันที ซึ่งไม่รู้ว่าได้มีการกำจัดสารเคมีออกไปหรือไม่” แหล่งข่าวในแขวงอุดมไชย สปป.ลาว เปิดเผยทิ้งท้าย

แม้ภาคการส่งออกของ สปป.ลาว กำลังเฟื่องฟู จากนักลงทุนชาวจีนที่แห่กันมาทำสวนกล้วยหอมในหลายแขวงที่ สปป.ลาว แต่ สปป.ลาว จำต้องควบคุมไม่ให้สารเคมีมาเป็นอุปสรรคต่อระบบเศรษฐกิจในภาคการส่งออก ดังนั้นจึงต้องรีบหามาตรการสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวทันที

แสดงความคิดเห็น