เผย ! ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคอาเซียนพุ่ง

Nielsen เผยข่าวดี ! พบดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคอาเซียนพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ อินโดฯ เวียดนาม ส่งผลดีด้านการค้าการลงทุน และการรวมเป็น “ตลาดเดียว” ตามวัตถุประสงค์ของ AEC

แหล่งข่าวจาก Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending   (Nielsen เป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลและประเมินผลชั้นนำของโลก ให้บริการวิจัยการตลาด ข้อมูลเชิงลึก) ที่ได้สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 3 ประเทศในย่านอาเซียน เปิดเผยว่า “ผลสำรวจพบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีดัชนีความเชื่อมั่นมากที่สุด มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์ที่มีเพิ่มขึ้นถึง 132 จุด  จากการจัดอันดับ 10 ประเทศชั้นนำ ในเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมาของปีนี้ 2016”

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สามารถยืนยันได้ว่า ภาคแรงงานในฟิลิปปินส์มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้จ่ายก็เกิดขึ้นในอัตราที่สูง และความเชื่อมั่นด้านการเงินส่วนบุคคลก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอินโดนีเซียอยู่ในลำดับที่ 3 ส่วนไทยอยู่ลำดับที่ 12 สิงคโปร์อยู่ลำดับที่ 25 และมาเลเซียอยู่ในลำดับที่ 28

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลง 4 จุดเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ที่มีอยู่ 101 จุด ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสิงคโปร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คืออยู่ที่ 88 จุด

ทางด้านมาเลเซียพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8 จุด คืออยู่ที่ 87 จุด ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน

Richard Hall ผู้จัดการบริษัท  Nielsen ประจำประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า “มีข้อสังเกตว่าสกุลเงินของมาเลเซียลดค่าลง แต่แนวโน้มดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมาเลเซียจะกลับมาดีขึ้น เพราะเศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นมากกว่าปีที่แล้ว”

แสดงความคิดเห็น