บรูไน เร่งผุดโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นเศรษฐกิจและ GDP

บรูไนยิ้มฝืด ! น้ำมันราคาตก เร่งเดินเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโครงการใหญ่ ทั้งสะพาน Sungai Kebun, Pulau Muara Besar, โรงกลั่นน้ำมัน พัฒนารัฐวิสาหกิจกลาง/ย่อม

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เปิดเผยว่า “การคาดการณ์ GDP ในบรูไน เมียนมา และสิงคโปร์ในปี 2016 นั้นมีอัตราที่ลดลง”

จากการเปิดเผยเมื่อต้นปี 2016 ที่ผ่านมานี้ คาดการณ์ไว้ในครั้งแรกว่า GDP ของบรูไนจะสูงขึ้นร้อยละ 1 ในปีนี้ และขยับโตขึ้นอีกร้อยละ 2.5 ในปี 2017 เนื่องมาจากราคาไฮโดรคาร์บอนเริ่มฟื้นตัว แต่เป็นการคาดการณ์ที่ผิดพลาดเล็กน้อย

รัฐบาลบรูไนจึงต้องเร่งเดินเครื่องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เปิดเผยอีกว่า “การก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานของบรูไน จะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือราว 3.6 พันล้านบาท) อย่างเช่น โครงการก่อสร้างสะพาน Sungai Kebun ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จในปีนี้ และการก่อสร้างสะพาน  Pulau Muara Besar เกาะในอ่าวบรูไน จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2018”

ส่วนโครงการก่อสร้างสะพาน  Temburong นั้นด้วยงบประมาณมูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเชื่อมเขต Brunei-Muara District กับเขต Temburong ซึ่งเป็นเขตการปกครองของบรูไน

นอกจากนี้ ยังมีก่อสร้างโครงการขุดลอกในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมัน มีมูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีการก่อสร้างโครงการโรงงานข้าวเกรียบ aromatics ใน Pulau Muara Besar อีกด้วย โครงการฯ นี้ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทจากประเทศจีน แต่ดำเนินไปอย่างล่าช้า

การที่น้ำมันและก๊าซมีราคาตกต่ำลงนั้น จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลบรูไน ส่วนทางด้านงบประมาณของรัฐบาลบรูไนนั้น พบว่า มีการลดค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2016 ลง อยู่ที่ร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบเคียงจากงบประมาณของปีที่แล้ว ส่งผลให้คาดการณ์ว่ารัฐบาลอาจจะได้รับรายได้ลดน้อยลงอีก และอาจจะเกิดภาวะขาดดุลอีกด้วย

ส่วนงบประมาณสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบรูไน นั่นคือ การใช้งบประมาณในโครงการใหญ่ต่าง ๆ เช่น โครงการพื้นฐาน การบำรุงรักษา การพัฒนาของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แสดงความคิดเห็น