เมียนมา เผย จะหลุดพ้นประเทศกำลังพัฒนา ปี 2025

เมียนมาเร่งปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษา ปัดฝุ่นทุกซอกทุกมุม กับก้าวครั้งสำคัญ สู่การหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา ในปี 2025

Thomas Kring ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมียนมา เปิดเผยว่า “หลังจากที่ นางออง ซาน ซูจี ประสบความสำเร็จจากการเลือกตั้ง และได้นำคณะเข้ามาบริหารประเทศ เป็นที่คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจของเมียนมาจะเติบโตขึ้นทันทีในปีแรก แต่ปรากฏว่าเติบโตช้ากว่าที่คิด ขณะเดียวกันเรามีนโยบายสำคัญนั่นคือ เมียนมาจะต้องออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้หมดสิ้นในปี 2025 ด้วย”

Kring เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “มีแนวโน้มว่าเราจะประสบความสำเร็จตามนโยบายสำคัญที่ว่าข้างต้นนี้ จะได้กระจายความเสี่ยง และปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ”

เมียนมามีความมั่นใจว่าจะสามารถออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้ในปี 2025 เพราะได้ปฏิบัติตามกฎ และปรับปรุงช่องโหว่ทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

“หลายคนอาจจะเห็นว่าเมียนมามีช่องโหว่ทางเศรษฐกิจในด้านภาคการส่งออกทางการเกษตร ซึ่งเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่า  จะเร่งปรับปรุงช่องโหว่ตรงนี้ให้ดีขึ้น” Kring เปิดเผย

Kring อยากให้รายได้มวลรวมประชาติต่อหัว (GNI) ดีกว่านี้  โดยได้เปิดเผยอีกว่า “หากเราสามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาในปี 2025 ได้เป็นผลสำเร็จ จะถือว่าเป็นก้าวครั้งสำคัญเลยทีเดียว”

ถึงแม้ว่าในอนาคต เมียนมาจะออกจากประเทศกำลังพัฒนาได้ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ รัฐบาลยังจะต้องดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในระยะยาวด้วย

นอกจากนี้ ยังพบสัญญาณที่บ่งบอกว่าเมียนมามีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และความสามารถที่จะทำให้เมียนมาบรรลุถึงเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในปี 2030 ได้

เมียนมาเป็นหนึ่งในจำนวน 48 ประเทศ ที่ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ติดอยู่ในกับดักความยากจน เนื่องจากมีโภชนาที่ไม่ดี ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย ขาดการศึกษา บั่นทอนประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุนให้ลดลง

ดังนั้นเมียนมาจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากวังวนประเทศที่กำลังพัฒนาให้จงได้ภายในปี 2025

แสดงความคิดเห็น