“จับทิศทางเศรษฐกิจลาว ก้าวใหม่การค้าการลงทุน”

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานจัดสัมมนา AEC Connect Border Trade Seminar ในหัวข้อ “จับทิศทางเศรษฐกิจลาว ก้าวใหม่การค้าการลงทุน” ให้กับนักธุรกิจไทยที่มีการค้าระหว่างไทย ไป สปป ลาว ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมอนันตรา จังหวัดหนองคาย เวลา 13.00 – 16.00 น.

โดยเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเปิดมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายท่านแรกคือ  คุณวราวุธ มีสายญาติ นายกสมาคมนักธุรกิจใน สปป.ลาว ท่านที่สองคือคุณมานพ ตรีลิตวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาทุนลิ่สซิ่ง ท่านที่สาม คือคุณศิริชัย โอชพันธ์ชัย ท่านเผ็นผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท JB การค้า และมีคุณชดาพร อุรัจฉัท ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียงจันทน์ มาเป็นผู้ดำเนินการ และร่วมเสวนา

โดยการค้าชายแดนระหว่างไทย ไป สปป ลาว ไปจีน และเวียดนาม ถือเป็นการค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก คาดว่ามีมูลค่าถึง 160,000 ล้านบาท  ในปี 2558 ส่วนใหญ่ยังเป็นการค้าชายแดน หรือ ที่เรียกว่า Border และยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ การเปิดจุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรนทางการค้า หากการเชื่อมต่อทางเสรษฐกิจทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะเป็นตัวส่งให้ศักยภาพการค้าชายแดนทั้ง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  เรามักมอง สปป.ลาว มีตลาดเล็ก มีประชากรเพียง 6 ล้านคน แต่ สปป.ลาว เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่ประเทศจีน 1,300 ล้านคน เวียดนาม 90 ล้านคน  ที่สำคัญ สปป.ลาว ส่งสินค้าไปประเทศต่างๆ จะได้รับ GSP หรือสิทธิพิเศษต่างๆ หากได้ศึกษาช่องทางธุรกิจน่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้  ซึ่งปัจจุบันทราบว่ามีคนหนุ่มสาว จากจีน และเวียดนาม ร่ำรวยใน สปป.ลาว จำนวนมาก จึงอยากให้คนไทยที่อยู่ใกล่แค่ข้ามแดนไม่ปล่อยให้ชาติอื่นคว้าโอกาสธุรกิจที่ดีๆไป ธนาคารต้องการให้ท่านได้ทราบทิศทางเศรษฐกิจ และช่องทางธุรกิจต่างๆใน สปป.ลาว จึงเป็นที่มาของการการจัดสัมมนาในวันนี้

และวันนี้ธนาคารได้เปิดให้บริการ AEC Connect Border Trade and Investment Service ที่สำนักธุรกิจ สาขาถนนมิตรภาพ หนองคาย ให้บริการด้าน Trade Service เต็มรูปแบบ ท่านสามารถโอนเงิน รับโอนเงินต่างประเทศ การขอสินเชื่อ Trade finance เช่นการเปิด L/C T/R ขอสินเชื่อ P/C รวมถึงการขอคำปรึกษาการค้า การลงทุน การทำธุรกรมการเงินต่างๆ ในเขตประเทศ AEC เรามีห้อง VDO Conference ท่านสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราที่มีความชำนาญด้านต่างๆ โดยตรงที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ หรือกับผู้จัดการสาขาต่างๆในประเทศ AEC ของธนาคาร ผ่านระบบ VDO Conference

แสดงความคิดเห็น