ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญกับ SME ติดปีกความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและโลกออนไลน์

SME ยุคดิจิทัล ต้องไม่หยุดไขว่คว้าหาความรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านกับ SME รับรู้ถึงความสำคัญดังกล่าว จึงสร้าง SME Social Planet ให้เป็นแหล่งความรู้รอบด้านให้กับ SME ภายใต้เว็บไซต์ Bangkok Bank SME สื่อดิจิทัล Bangkokbanksme ตลอดจนกิจกรรม online และ offline ครบวงจรที่ชั่วโมงนี้ SME ยุคใหม่ห้ามพลาด !

เว็บไซต์ Bangkok Bank SME สร้าง Section ต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการให้ความรู้แก่ SME ประกอบด้วย
–   SME in Focus ท่านจะพบกับ Case Study ที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบมาไขความลับ บอกวิธี กลเม็ดเด็ดพลายในการต่อสู้ธุรกิจจนประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไรทั้งในรูปแบบที่เป็นแฟรนไชส์ ไม่ใช่แฟรนไชส์ หรือการทำเกษตรยุคใหม่
–   Business Tips เป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคนิคการทำธุรกิจบนโลกดิจิทัล โดยแสวงหาจากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วจากต่างประเทศ และเนื้อหาการสัมมนาที่น่าสนใจมาเสิร์ฟให้ถึงที่
–   SME Go Inter ไขรายละเอียด กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เปิดเผยโอกาสและช่องทางการลงทุนในย่านอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMV
–   SME Startup เพื่อให้ทันกับกระแสของโลกยุคใหม่ที่มี Startup เป็นหน่อใหม่ของการขับเคลื่อนธุรกิจ เรามีคอลัมน์แนะนำ Startup  Idol ที่มาแรง เจาะถึงขีดความสามารถของธุรกิจเขา ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดธุรกิจ
–   Edutainment เป็นมุมผ่อนคลายให้กับ SME โดยการแนะนำหนังสือน่าอ่านที่ไม่ควรพลาด สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้ากับคนเจนใหม่

นอกเหนือจากเว็บไซต์ที่จุไปด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับ SME แล้ว SME Social Planet ยังมีสื่อดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ กูเกิลพลัส อินทราแกรม ที่จะเป็นอีกช่องทางเชื่อมโยง SME กับโลกของความรู้ที่ไม่รู้จบ

SME Social Planet โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รู้ดีว่านอกเหนือจากความรู้และข้อมูลบนสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นหนทางในการเพาะบ่มให้ SME แข็งแกร่งได้ SME Social Planet จึงมีกิจกรรมเสริมเพื่อให้ธนาคารและ SME มีความสนิทสนมเชื่อมโยงกันมากขึ้นผ่านกิจกรรม Online คือ SME Clinic รายการทีวีออนไลน์ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสาขาต่าง ๆ ที่เป็นสตาร์มาแบ่งปันประสบการณ์

ทางด้านกิจกรรม Offline  มีการจัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง มาให้ความรู้ แก่ SME ในประเภทของธุรกิจที่มีอนาคต ทั้งยังเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง SME กับวิทยากร

ในปี 2560 นี้ SME Social Planet โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะเน้นส่งเสริม SME ให้เพิ่มศักยภาพด้านความรู้ ทันต่อสถานการณ์ในกลุ่มธุรกิจหลัก ๆ ที่มีอนาคตดังต่อไปนี้
•   แฟรนไชส์
•    Smart Farmer
•   การส่งออก
•   ความรู้เกี่ยวกับภาษี
•   ร้านอาหาร
•   Innovation
•   E-Commerce
•   เทรนด์และการปรับตัวของธุรกิจ

นอกจากนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังมีสินเชื่อหลายประเภทที่ตอบสนองกับความต้องการและขนาดของธุรกิจ เช่น สินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและปรับปรุงโรงงานเป็นต้น และในปี 2560 ธนาคารยังจะมีสินเชื่ออีกหลายประเภทออกมาให้บริการกับ SME ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการตลาดและกระแสธุรกิจที่เปลี่ยนไป

แสดงความคิดเห็น