ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลอนดอน หลักสูตรนานาชาติ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลางซ้าย) ให้การต้อนรับ ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานสถาบันศูนย์การเรียนปริญญาของมหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยลอนดอน หลักสูตรนานาชาติ ศูนย์การเรียนการสอนในประเทศไทย พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชาวิสา ดาเวียง (กลางขวา) นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและได้รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ศูนย์การเรียนการสอนในประเทศไทย ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและถูกยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลก ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอันดีเยี่ยม ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้สร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น