ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลเกษตรก้าวหน้า

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานโชว์ศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรไทย
‘วันเกษตรก้าวหน้า 2559’ มอบรางวัลยกย่องแก่สองเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตดีเด่น

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ (ที่ 6 จากขวา) และ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่ 2 จากขวา)  และนางรัชนี นพเมือง (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเปิดงานวันเกษตรก้าวหน้า 2559’ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ เครือข่ายห่วงโซ่การผลิต บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด และ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด  ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นสองเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตที่เข้มแข็ง ส่งผลให้รายได้ของเกษตรในเครือข่ายดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ งาน วันเกษตรก้าวหน้า เป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามแนวคิดริเริ่มของท่านอดีตประธานกรรมการบริหาร คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเกษตรกรระดับแนวหน้าของประเทศ ตัวอย่างวิถีเกษตรตามพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมให้เลือกชมและเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วประเทศในราคาพิเศษ อาทิ กล้วยไม้สกุลหวาย ผักผลไม้ออแกนิก และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปต่าง ๆ

แสดงความคิดเห็น