ส่งตรงจากสหรัฐฯ 10 Trends อาหารมาแน่ 2017

เทรนด์รักษ์สุขภาพยังฮิตข้ามปี สคร.ชิคาโกระบุเจาะกลุ่ม Millennial ผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

สมาคมภัตตาคารแห่งชาติ ผู้ให้บริการด้านองค์ความรู้ การฝึกอบรมทั้งด้านความปลอดภัยทางอาหาร โภชนาการ การจัดโปรแกรมอาชีพให้นักเรียน ส่งเสริมเมนูอาหารสุขภาพเด็ก ฯลฯ และสมาพันธ์ America Culinary Federation มีสมาชิกว่า 17,500 รายทั่วสหรัฐฯ ให้บริการด้านฝึกอบรมและการปรุงอาหาร การศึกษา การฝึกหัด การออกประกาศนียบัตร Certified Executive Chef® Certified Executive Pastry Chef® Culinary Educator® ทั้งสององค์กรได้เผยแพร่ผลสำรวจแนวโน้มคอนเซปต์ร้านอาหารที่จะมาแรงในปี 2017 ของสหรัฐฯ ว่า ร้านอาหารแนวที่ใช้ผักสดที่ปลูกเองจะมาเป็นอันดับที่ 1 ตามด้วยร้านอาหารที่ใช้พื้นที่บริการอาหารแบบเร่งด่วนให้ลูกค้ามาเป็นอันดับ 2 และอันดับที่ 3 คือ ร้านอาหารที่ใช้ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารแบบธรรมชาติ

Top 10 Concept Trends ในปี 2017
1.   ร้านอาหารที่ใช้ผักสดที่ปลูกเอง
2.   ร้าน Fast-Casual
3.   ร้านอาหารที่ใช้ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารแบบธรรมชาติ
4.   ร้านอาหารที่ใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.   ร้านอาหารที่ใช้ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารจากฟาร์มในท้องถิ่น
6.   ร้านอาหารที่ใช้ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารทะเลจากท้องถิ่น
7.   ร้านอาหารที่ลดจำนวนขยะที่เกิดจากเศษอาหาร
8.   ร้านอาหารที่จัดอาหารเป็นชุด หรือเตรียมวัตถุดิบอาหารไว้เป็นชุด
9.   การปรุงอาหารด้วยความเรียบง่าย ไม่ใช้กรรมวิธีการเคมี
10.   ร้านอาหารที่อุดมไปด้วยโภชนาการ

ด้านผลสำรวจด้านเทรนด์อาหารในสหรัฐฯ ปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อาหารที่ใช้เนื้อวัวจากส่วนใหม่ ๆ อาทิ เนื้อส่วน  Shoulder Tender, Oyster Steak, Vegas Strip Steak อันดับที่ 2 คือ อาหารที่มีเมนูอาหารท้องถิ่นแนว Street Food และอันดับ 3 คือ อาหารเกี่ยวกับรักษาสุขภาพ

Top 10 Food Trends ในปี 2017
1.   การหารที่ใช้เนื้อวัวจากส่วนใหม่ ๆ อาทิ เนื้อส่วน  Shoulder Tender, Oyster Steak, Vegas Strip Steak
2.   Street Food
3.   เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
4.   ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ทำขึ้นเอง
5.   การใช้อาหารทะเลแบบยั่งยืน
6.   เมนูอาหารเช้าที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น อาทิ Asian-Flavored Syrups, Burito Breakfat
7.   การใช้เครื่องปรุงรสที่ทำขึ้นเอง
8.   เมนูอาหาร/รสชาติ ที่ขึ้นชื่อของอาหารชาติอื่น
9.   การใช้ผัก ผลไม้ ที่มีการปลูกแบบพืชผักสวนครัว
10.   รสชาติอาหารสไตล์แอฟริกา

สำหรับ สมาคมภัตตาคารแห่งชาติ ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า NRA Show ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกามีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นครชิคาโก มีกำหนดจัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2017

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า โดยปรกติธุรกิจภาคบริการาร้านอาการมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ โดยคิดเป็นยอดขายร้อนละ 4 ของมวลภัณฑ์ประชาชาติสหรัฐฯ หรือมีการจ้างงานกว่า 14.4 ล้านคน

ปัจจุบันผู้บริโภคของสหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่ม Millennial และกลุ่ม Generation Y มีอายุ 18-34 ปี ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ประมาณ 75.4 ล้านคน ซึ่งมากกว่ากลุ่ม Baby Bloomers ที่อายุ 51-69 ปี มีจำนวน 74.9 ล้านคน ขณะที่กลุ่มผู้บริโภค Generation X อายุ 35-50 ปี ซึ่งอยู่อันดับ 3 และคาดว่าภายในปี 2028 กลุ่ม Generation X จะก้าวขึ้นเป็นอันดับ 2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำนครชิคาโก ยังวิเคราะห์ต่อว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค จะมีผลต่อพฤติกรรมธุรกิจบริการอาหารที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดและผู้บริโภค ดังนั้น พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่ม Millennial จะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อตลาดธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร โดยกลุ่ม Millennial มีความเด่นชัดเรื่องกระแสรักษ์โลก การบริโภคที่ยั่งยืน วัตถุดิบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความต้องการทดลองอาหารใหม่ ๆ อาหารนานาชาติ

“พฤติกรรมแนวโน้มดังกล่าวยังส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ รวมไปถึงการผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ สามารถนำเสนอบริการอาหารให้ผู้บริโภคได้ตรงตามเทรนด์ตลาด ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาในด้านให้คำแนะนำความรู้ด้านประยุกต์อาหารให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาด”

แสดงความคิดเห็น