ส่งออกไทยไปอิตาลี 1,395.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2016

เศรษฐกิจอิตาลีแนวโน้มบวกหลังลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ขณะที่ส่งออกไทยไปอิตาลีสิ้นปี 2016 ตัวเลขอยู่ที่ 1,395.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมิลาน รายงานสภาวะเศรษฐกิจอิตาลีภายหลังผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจอิตาลียังคงฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมของอิตาลี (Confindustria) คาดการณ์ว่าในปี 2017 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 อีกทั้งคาดว่าในปี 2018 GDP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทั้งนี้ อัตราว่างงานลดลง เนื่องจากในช่วงต้นปี 2016 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 11.6 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของเขตยูโรโซน (ร้อยละ 9.8) แต่ยังต่ำกว่ากรีซ (ร้อยละ 23.4) สเปน (ร้อยละ 19.2) และไซปรัส (ร้อยละ 12)

ด้านการฟื้นตัวเศรษฐกิจอิตาลี ในรายงานยังระบุอีกว่า ปัจจัยภายในทางเสถียรภาพทางการเมือง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของรัฐบาลในการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาระบบการเงินที่สะสมมานาน ส่วนปัจจัยภายนอก อย่างความผันผวนของสภาวะตลาดโลกตาม เหตุการณ์ Brexit อนาคตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน จะมีผลกระทบต่อรายได้การส่งออกของอิตาลี

ขณะที่สภาวะการส่งออกสินค้าไทยมายังอิตาลีปี 2016 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,395.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีการส่งออกมูลค่า 1,22.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 280.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 150.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อัญมณีและเครื่องประดับ 94.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อาหารสัตว์เลี้ยง 91.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง 82.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 65.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์ยาง 64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยางพารา 47.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 39.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องนุ่งห่ม 39.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่วนในปี 2560 ในรายงานยังคาดการณ์อีกว่า GDP ประเทศอิตาลีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากความต้องการในประเทศ (ร้อยละ 1.1) ผนวกกับอัตราการจ้างงานและเงินเดือนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้าและบริการที่ปรับราคาลงจะหนุนกากำลังใช้จ่ายให้ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น