2017 ส่งออกจีนขยายตัวร้อยละ 6 ด้านค้าปลีกยังชะลอตัว

เศรษฐกิจจีน 2017 ขยายตัวร้อยละ 6.5 อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคร้อยละ 2.2 ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลง

Chinese Academy of Social Sciences: CASS รายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจจีน 2017 ว่า จะขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.2 และอุปสรรคทางเศรษฐกิจจะเบาบางลง หากย้อนดู 3 ไตรมาสแรกของปี 2016 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ร้อยละ 6.7 และยังขยายตัวจนจบไตรมาสที่ 4 ของปี 2016 Chinese Academy of Social Sciences ยังระบุอีกว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจีนในไตรมาสที่ 1 และ2 ของปี 2017 จะเติบโตที่ร้อยละ 6.5 และไตรมาสที่ 3 และ 4 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.4

นักวิจัยจากกระทรวงพาณิชย์ Jin Baisong วิเคราะห์ว่า ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจของจีนอย่าง การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกยังคงอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัว แต่ด้านภาพรวมของการส่งออกจะปรับขึ้นประมาณร้อยละ 4– 6 ในปี 2017

Zhang Liqun นักเศรษฐศาสตร์จากThe State council’s Development Research Center ยังกล่าวเสริมอีกว่า เศรษฐกิจจีนเดินทางมาถึงจุดที่หดตัว ตั้งแต่ปี 2012 โดยต้องคอยรักษาเสถียรภาพตลอดมา ซึ่งการเติบโตของภาคธุรกิจการค้าปลีกที่คงที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ Chinese Academy of Social Sciences รายงานเพิ่มเติมว่า ราคาอสังหาริมทรัพย์ในจีนจะมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายต้องจับตามองและออกนโยบายเพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ให้มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร

ด้านดัชนีผู้บริโภคช่วง 11 เดือนแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ขยายตัวที่ร้อยละ 2 ขณะที่การคาดการณ์ในปี 2017 ดัชนีผู้บริโภคจะอยู่ที่ตัวเลขร้อยละ 2 – 3 สำหรับสถานการณ์ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลดลงจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 ในปี 2017

Chinese Academy of Social Sciences ยังแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลเพื่อดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอีกว่า รัฐบาลควรดำเนินนโยบายการคลังด้วยความรอบคอบเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2017 ซึ่งการขาดดุลงบประมาณสามารถเพิ่มได้ด้วยการขอลดอัตราภาษีสำหรับธุรกิจลง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของนักธุรกิจในจีน

แสดงความคิดเห็น