FTA สำคัญอย่างไร SME ห้ามพลาด

‘ข้อตกลงทางการค้า’ ทางออกสำคัญการส่งออก SME ไทย

เครื่องมือสำคัญที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหาเรื่องกำแพงภาษี ขั้นตอนการส่งออกที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ยาวนาน และสารพัดการกีดกันทางการค้าต่าง ๆ คือ ‘การทำอนุสัญญาความตกลงทางการค้าระหว่างกัน’

การทำความตกลงทางการค้าระหว่างกันทางเศรษฐกิจที่เป็นมาตรฐานคุ้มครองในปัจจุบันอย่างองค์กรการค้าโลก (WTO) มี 164 ประเทศเข้าร่วม โดยประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศล่าสุด ซึ่งการที่จะทำการเจรจาการค้าภายใต้ WTO มีความล่าช้าจากกฎเกณฑ์ที่ต้องได้รับมติเอกฉันท์จากทั้ง 164 ประเทศ ในการเจรจาแต่ละครั้ง นอกจากนี้ WTO มักจะนำความตกลงหลายฉบับมาผูกติดกันส่งผลให้การเสนอเรื่อง 1 เรื่องอาจเกี่ยวข้องไปถึงสนธิสัญญาหลายฉบับ เมื่อมีข้อติดขัดใดเกิดขึ้นแม้เพียง 1 เรื่องก็ถือว่าไม่ผ่านทั้งหมด

แต่อย่างไรก็ตาม WTO ก็ยังเปิดช่องว่างให้แต่ละประเทศสามารถทำความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ได้ FTA จึงกลายเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุน และขยายเศรษฐกิจ
ความสำคัญของ FTA สามารถแบ่งออกได้ 5 ประการ
1.รักษาส่วนแบ่งการตลาด / ขยายตลาดสินค้า / บริการ
2.ลดอุปสรรคทางการค้า
3.ลดพึ่งพา GSP (สิทธิพิเศษทางการค้าที่ประเทศพัฒนาแล้วให้กับประเทศด้อยพัฒนา)
4.ขยายการลงทุน
5.ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยได้ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
ในนามประเทศไทย
-เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) – จัดตั้งปี 2535
-ไทย – อินเดีย (ITFTA) – มีผลเริ่มลดภาษีรายการสินค้าเร่งลดภาษีเบื้องต้น 82 รายการ (Early Harvest Scheme) 1 กันยายน 2547 – ลดภาษีเป็น 0 วันที่ 1 กันยายน 2549
-ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) – มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2548
-ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) – มีผลใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2548
-ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPT) – มีผลใช้บังคับ 1 พฤศจิกายน 2550
-ไทย – เปรู – มีผลเริ่มลดภาษีรายการสินค้าเร่งลดภาษีเบื้องต้น (Early Harvest Scheme) 19 พฤศจิกายน 2548
-ไทย – ชิลี – ลงนาม 4 ตุลาคม 2556

ในนามอาเซียน
-อาเซียน – จีน (ACFTA) – ลงนาม 29 พฤศจิกายน 2547
-อาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP) – ลงนาม 11 เมษายน 2551
-อาเซียน – เกาหลีใต้ (AKFTA) – ลงนาม 27 กุมภาพันธ์ 2552
-อาเซียน – ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) – ลงนาม 27 กุมภาพันธ์ 2552
-อาเซียน – อินเดีย (AIFTA) – ลงนาม 13 สิงหาคม 2552
-เขตการค้าเสรีที่อยู่ระหว่างการเจรจา[แก้]
-ไทย – แคนาดา (TCFTA)
-ไทย – สหภาพยุโรป
-ไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

FTA ในกรอบทวิภาคี ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-อินเดีย ไทย-เปรู และไทย-ชิลี
นอกจากนี้ ยังมี FTA ที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา โดยมีสถานะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
RCEP (อาเซียน + 6) : อยู่ระหว่างเจราจัดทำความตกลงฯ มีเป้าหมายจะเสร็จภายในปี 2559
อาเซียน – ฮ่องกง : มีเป้าหมายสรุปผลในปี 2559
อาเซียน – อินเดีย : อยู่ระหว่างเจรจาเปิดเสรีสินค้าเพิ่มเติม การค้าบริการ และการลงทุน
ไทย – ปากีสถาน : อยู่ระหว่างการจัดทำ โดยตั้งเป้าหมายให้เสร็จภายในปี 2560
ไทย – EU : ยุติการเจรจา
ไทย – EFTA : ยุติการเจรจา

ผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาระบบสิทธิพิเศษทางการค้าในความตกลงทางการค้าต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อใช้สิทธิพิเศษทางการค้า ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ข้อผูกพันของความตกลงทางการค้า) กรมการค้าต่างประเทศ (การใช้สิทธิความตกลงทางการค้าด้านการส่งออก) และ กรมศุลกากร (การใช้สิทธิความตกลงทางการค้าด้านการนำเข้ารวมทั้งพิธีการต่าง ๆ ด้านศุลกากร)

อนึ่ง ผู้ประกอบการจึงต้องทำการศึกษาเรื่องความตกลงต่าง ๆ ให้รอบคอบ ก่อนขอใช้สิทธิ์ เนื่องจากความตกลงทางการค้าในแต่ละกรอบอาจให้สิทธิพิเศษไม่เท่ากัน การขอภายใต้อาเซียนบางครั้งได้สิทธิพิเศษมากกว่า หรือแม้กระทั่งการขอภายใต้กรอบทวิภาคีบางครั้งได้สิทธิพิเศษมากกว่า

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น