เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจหลายชั่วอายุคน

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยเป็นเวลานานมาแล้ว ก็คือ เหตุใดบางธุรกิจจึงประสบความสำเร็จ สามารถเติบโตขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง บางธุรกิจสามารถดำเนินการมาได้หลายช่วงอายุคน บางธุรกิจยั่งยืนมาได้กว่า 100 ปี ในขณะหลายๆ ธุรกิจไปไม่ถึงฝั่ง ต้องยุติกิจการลงภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี

หนึ่งในกูรูรุ่นแรกๆ ที่พยายามศึกษาให้เข้าใจว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจจริงๆ แล้วคืออะไร มีผู้ที่สร้างผลงานไว้โดดเด่นในการค้นหาข้อเท็จจริงนี้ ก็คือ โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) ซึ่งให้คำอธิบายไว้ตั้งแต่ ปี 1942 ในขณะที่ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเรื่องของเศรษฐกิจภายใต้ระบอบสังคมนิยมและระบอบเสรีนิยม ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การที่ระบบเศรษฐกิจสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ “การสร้างสรรค์ที่ทำลายล้าง” หรือ Creative Destruction (ดูเพิ่มเติม: https://goo.gl/images/tPX8OU)

ธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มานำเสนอต่อตลาดหรือผู้บริโภค และสามารถสร้างความนิยมได้จนของใหม่ สามารถเข้ามาแทนสินค้าเดิมๆ ในตลาดได้ มักจะเป็นผู้ชนะ และสามารถสร้างวัฏจักรของการขยายตัวให้กับระบบเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด เป็นช่วงๆ

พฤติกรรมของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เข้ามาทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมกลายเป็นของล้าสมัยไปนี้ โจเซฟ ชุมปีเตอร์ เรียกว่า Innovation หรือ “นวัตกรรม” และเป็นผู้นำศัพท์คำนี้มาใช้เป็นครั้งแรก

จนในทุกวันนี้ แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า “นวัตกรรม”

แต่ถ้าจะถามแต่ละคนลงไปลึกๆ ว่า “นวัตกรรม” คืออะไร มักจะได้คำตอบที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เกือบถึงขนาดที่ว่า ถามไป 100 คน ก็อาจได้คำตอบกลับมา 100 คำตอบก็ได้!!!

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่ตรงกันในส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของผู้บริหารธุรกิจในทุกวันนี้ก็คือ นวัตกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและการอยู่รอดของธุรกิจ

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดคำนิยามหรือการแปลความหมายของคำว่า นวัตกรรม แตกต่างกันออกไปอย่างมากมาย อาจเนื่องมาจาก นวัตกรรม เกิดขึ้นได้ในแทบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และในเรื่องของเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

นวัตกรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความใหม่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยพบเคยเจอ หรือสิ่งแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัสทดลองใช้

ในทางธุรกิจแล้ว เราอาจแบ่งนวัตกรรม ออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และ นวัตกรรมรูปแบบของธุรกิจ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนำเสนอสินค้าที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ออกสู่ตลาด

นวัตกรรมการให้บริการ หมายถึง การนำเสนอการบริการใหม่ หรือการนำเสนอบริการเดิมแต่ด้วยวิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อน

นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีเดิม มาใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

นวัตกรรมรูปแบบของธุรกิจ หรือที่มักเรียกว่า โมเดลธุรกิจ เป็นการเปลี่ยนแปลงหาวิธีการใหม่ในการนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ ที่ธุรกิจสร้างสรรค์มาเสนอต่อผู้บริโภค หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆ ในการสกัดมูลค่าเพิ่มจากการทำธุรกิจให้กลับคืนมายังธุรกิจได้มากขึ้น

ดังนั้น ธุรกิจที่ต้องการสร้างนวัตกรรม ควรจะต้องเริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์นวัตกรรมขึ้นก่อนว่า ต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมในกลุ่มใดเป็นหลัก เพื่อความชัดเจนของเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรม

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น