โครงการบัวหลวงเพื่อ Kid Bright

ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนเด็กไทย คิดเป็นระบบ-สร้างสรรค์ ผลิตบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ ‘Kid-Bright’

ธนาคาร ร่วมกับ สวทช. และ NECTEC สนับสนุนเยาวชนให้มีพื้นฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ผลิตบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อการสอนเขียนโปรแกรม สร้างชุดคำสั่งผ่านสมาร์ทโฟน ‘KidBright Board’ จำนวน 500 ชุด มอบโรงเรียนในส่วนกลางเพื่อเป็นโครงการนำร่อง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี คุณวิวรรณ ขุนภาษี VP ลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง เป็นตัวแทนธนาคาร ส่งมอบบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ‘โครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright’ แก่ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พร้อมตัวแทนโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑล และศูนย์ประสานงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารได้ดำเนินการสนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินการจัดกิจกรรม ‘โครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright’ ในการผลิตบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ‘KidBright Board’ จำนวน 500 ชุด เพื่อเสริมศักยภาพเด็กไทยให้สนใจการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

‘KidBright’ คือระบบสมองกลฝังตัวผ่านบอร์ด ที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured programing ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ภายใต้ระบบปฎิบัติการ Android รองรับการทำงานแบบ Event-driven programming & Multitasking รวมทั้งการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย  โดยชุดคำสั่งถูกส่งไปยังบอร์ดสมองกลฝังตัวผ่านเครือข่ายไร้สาย ทำให้ใช้งานได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่สนใจ นับเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ที่เยาวชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง


ทั้งนี้ทางทีมงาน ยังได้เพิ่มเติมส่วนของเวิร์กชอปให้กับคุณครู เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้งาน อุปกรณ์สมองกลฝังตัว และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโอกาสถัดไปด้วย

ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ ให้สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโปรแกรมที่เรียนรู้ได้อย่างสะดวก สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนของชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Thailand

 

แสดงความคิดเห็น