10 อันดับมูลค่าแบรนด์จีนสูงสุด 2016

3 องค์กรประเมินมูลค่าแบรนด์สินค้าของประเทศจีน 10 อันดับ ประจำปี 2016

สภาส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์สินค้า (China Council for Brand Development) สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (China Council for the Promotion of International Trade) และสมาคมประเมินค่า (China Appraisal Society) ประเมินมูลค่าแบรนด์สินค้าของประเทศจีน ประจำปี 2016 (2016 CHINA BRAND EVALUATION PRESS CONFERENCE)

ในงานดังกล่าวมีแบรนด์สินค้าจากประเทศจีนกว่าร้อยแบรนด์ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ โดยแบรนด์สินค้าจีนที่มีมูลค่ามากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่

อันดับที่ 1 Tsingtao Brewery Co., Ltd. บริษัทผู้ผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 35.79 พันล้านหยวน

อันดับที่ 2 Dongeejiao Pharmaceutical Co., Ltd. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพ มูลค่าของแบรนด์อยู่ที่ 34.05 พันล้านหยวน

อันดับที่ 3 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical ผู้ผลิตยาแผนโบราณจีนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนามูลค่า ของแบรนด์อยู่ที่  24.82 พันล้านหยวน

อันดับที่ 4 Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group ผู้ผลิตไวน์ มูลค่าของแบรนด์อยู่ที่ 15.93 พันล้านหยวน

อันดับที่ 5 Bright Food Group ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของจีน มูลค่าของแบรนด์อยู่ที่ 15.72 พันล้านหยวน

อันดับที่ 6 Anhui Yingjia Group ผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ มูลค่าของแบรนด์อยู่ที่ 13.54 พันล้านหยวน

อันดับที่ 7 Beijing Daoxiangcun Foodstuff ร้านเบเกอรี่สไตล์จีนและสมัยใหม่มูลค่าของแบรนด์อยู่ที่ 11.23 พันล้านหยวน

อันดับที่ 8 China Quanjude Group ร้านอาหารชื่อดัง มูลค่าของแบรนด์ 9.11 พันล้านหยวน

อันดับที่ 9 Mayinglong Pharmaceutical Group ผู้ผลิตยามีมูลค่าของแบรนด์อยู่ที่ 8.39 พันล้านหยวน

อันดับที่ 10 Shanghai Lao Miao Jewelry ธุรกิจค้าปลีกอัญมณีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 5.27 พันล้านหยวน

แสดงความคิดเห็น