ธนาคารกรุงเทพ มอบของขวัญวันเด็ก 2560

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2560 จัดทำสมุดมอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบสมุดและกระปุกออมสินพอเพียง ที่ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนผ่าน โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ดำเนินการจัดทำของขวัญวันเด็กขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยส่งมอบโดยตรงและผ่านสาขาของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น