ต่อยอดสนามการค้า AEC กับหลักสูตรอบรมผู้บริหารเข้มข้น

ธนาคารกรุงเทพ จัดหลักสูตร “AEC Business Leader” หวังสร้างความแข็งแกร่ง SME ไทยในตลาด AEC

ธนาคารกรุงเทพ สถาบันการเงินที่สั่งสมประสบการณ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างยาวนาน จึงมีความเข้าใจบริบทการค้าการลงทุน เศรษฐกิจ โดยเฉพาะวัฒนธรรม ผู้คน และธรรมเนียมปฏิบัติอย่างลึกซื้ง จึงมุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดการค้า ในภูมิภาคกว่าครึ่งศตวรรษ ส่งเสริมนักธุรกิจของไทยก้าวสู่สนามการค้าเออีซี กับโครงการ “AEC Business Leader”  หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งอาเซียน พร้อมด้วยการศึกษาดูงานทั้งในภูมิภาคอาเซียนที่จะได้พบกับนักธุรกิจชั้นนำของภูมิภาค

หลักสูตรอบรมผู้บริหารเข้มข้น 75 ชั่วโมงนี้ไม่เพียงโดดเด่นด้วยเนื้อหลักสูตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญวิทยากรชั้นแนวหน้าของไทยและภูมิภาค แต่ผู้เข้าร่วมอบรมจะเปิดโอกาสมุมมองการทำธุรกิจ สร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค พร้อมกันนี้ความสำเร็จของผู้เข้าร่วมอบรมว่าใครจะเป็นนักธุรกิจตัวจริงแห่งภูมิภาค จะตัดสินด้วยการนำเสนอแผนการธุรกิจในภูมิภาค โดยผู้ร่วมอบรมต้องจัดทำแผนธุรกิจจากการประมวลหลักสูตรทั้งหมดและการลงพื้นที่จริง ซึ่งจะตัดสินโดยนักธุรกิจชั้นนำของไทยและภูมิภาค และแผนธุรกิจนี้อาจเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

ก้าวสู่ “ผู้บริหารตัวจริงรุ่นใหม่แห่งภูมิภาคอาเซียน” กับโครงการ AEC Business Leader ปิดรับสมัคร 15 ม.ค.2560 นี้

รายละเอียดโครงการ
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/InternationalNetwork/InternationalBanking/AECconnect/BusinessLeaderProgram/Pages/Default.aspx

รายละเอียดวิทยากร
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Documents/Site%20Documents/AEC/Batch2_Speaker2.pdf

กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานยังประเทศกัมพูชา
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Documents/Site%20Documents/AEC/Batch2_Business

แสดงความคิดเห็น