หนังสือ วิถีแห่งผู้นำทำกำไรได้ทุกสถานการณ์

ทักษะการบริหารอันทรงพลังที่จะพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้นำนั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน แต่เมื่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่เป็นใจ วิถีแห่งผู้นำที่แท้จริงจะสร้างกำไรให้แก่องค์กรได้อย่างไรในทุกสถานการณ์

ฮาเซงาวะ คะซุฮิโระ กูรูด้านฟื้นฟูธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการพลิกฟื้นธุรกิจกว่า 2,400 แห่งให้พ้นภาวะขาดทุนและอยู่รอดอย่างมีกำไร รวมทั้งยังเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นเจ้าของผลงานหนังสือด้านการบริหารจัดการหลายเล่ม ที่คนไทยรู้จักกันดี อย่างเช่น สมุดบันทึกของผม พลิกวิกฤตเป็นกำไร พลิก 8 จุดบอดสู่สุดยอดผู้บริหาร 89 วิธีเปลี่ยนมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพ ฯลฯ ได้นำเสนอผลงานล่าสุดที่มีชื่อว่า “Conditions Leaders to Survive Up to 10 Years” หรือ “วิถีแห่งผู้นำทำกำไรได้ทุกสถานการณ์” เพื่อถ่ายทอดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้นำและกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่องค์กร เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมามีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในฉบับภาษาไทยนั้นได้ทินภาส พาหะนิชย์ เป็นผู้แปล

ในหนังสือเล่มนี้ฮาเซงาวะ คะซุฮิโระ ได้ยกภารกิจต่าง ๆ ขึ้นมาและสอบถามว่าคุณนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านี้สำเร็จได้กี่เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น มีรูปแบบของผู้ชนะที่ทำกำไรได้ทุกสถานการณ์ คิดไอเดียใหม่ ๆ เพื่อมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ยอดนิยม บุกตลาดต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ กระตุ้นลูกน้องที่ทำงานตามคำสั่งให้กระตือรือร้น และกดดันพนักงานที่มีแนวคิดแตกต่างให้ลาออกไปเอง ซึ่งภารกิจเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้นำจะต้องมีทักษะและสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ได้สำเร็จ จึงจะสามารถเป็นผู้นำในการนำพาองค์กรไปสู่การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

โดยผู้เขียนกล่าวว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ขาดทุนมักจะมีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้า ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า ดัชนีความผิดปกติของการบริหารจัดการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่อ่อนแอขององค์กรที่จะผุดขึ้นมาให้ได้เห็น และผู้บริหารที่เก่งกาจจะต้องมองเห็นดัชนีความผิดปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่น ๆ และหาทางแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งสาเหตุของดัชนีความผิดปกตินั้นมีมากมาย และในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกวิธีในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจก้าวข้ามวิกฤติและอยู่รอดได้เกิน 10 ปี ไปจนถึงประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไป

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ บทนำ ที่จะกล่าวถึงความเป็นความตายของบริษัทว่าขึ้นอยู่กับผู้บริหาร หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในส่วนต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ Part ที่ 1  ผู้บริหารคือผู้เขียนแผนการทำกำไรเป็น Part ที่ 2  วิธีเขียน “แผนการทำกำไร” Part ที่ 3  การสร้างผลิตภัณฑ์ยอดนิยม Part ที่ 4 วิธีเขียนแผนการปฏิรูปจิตสำนึกของพนักงาน และ Part ที่ 5 แผนการให้คำแนะนำลูกน้อง ช่วยพัฒนาศักยภาพพนักงาน และปิดท้ายด้วยบทส่งท้าย หน้าที่ขององค์กรหลังจากทำตามแผนการทำกำไรสำเร็จ

โดยในส่วนแรกนั้น ผู้เขียนจะอธิบายถึงทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการกำหนดเป้าหมาย ทักษะการวางแผน และทักษะการปฏิบัติ ซึ่งแต่ละทักษะก็มีทักษะย่อย ๆ ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังอธิบายไปถึงทฤษฎีพลังองค์กรขั้นเซียน ที่ประกอบไปด้วยทักษะต่าง ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ พลังการบริหาร พลังระบบองค์กร และพลังการต่อสู่เพื่อการอยู่รอด ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดท่ามกลางวิกฤติ

หลังจากนั้นจึงกล่าวถึงการเขียนแผนทำกำไร ซึ่งเกี่ยวกับด้านการเงิน ทั้งงบการเงิน การลดต้นทุน ฯลฯ ตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ซึ่งต้องอาศัยทักษะด้านการตลาด และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ต้องรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และมีกลยุทธ์

และที่ขาดไม่ได้ก็คือทักษะในการบริหารคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเน้นถึงการสร้างจิตสำนึก ในขณะที่ส่วนที่ 2 จะเน้นที่การบริหารจัดการลูกน้อง และการพัฒนาศักยภาพ
รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น 19 ทักษะที่จะช่วยให้ผู้นำสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

วิถีแห่งผู้นำ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คงไม่ยากจนเกินความสามารถของคนเก่งหรอกค่ะ

แสดงความคิดเห็น