หนังสือ Samsung Secret

ความลับของซัมซุง แบรนด์เกาหลีที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก

หากพูดถึงสมาร์ทโฟนในระบบ Android ที่เกิดมาเพื่อแข่งกับ iPhone เราคงไม่นึกถึงใครนอกจาก Samsung และหากพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ Korea ที่แทบจะทุกบ้านต้องมี ก็คงจะไม่พ้น Samsung ทำไมซัมซุงถึงประสบความสำเร็จทั่วโลก หาอ่านได้ใน Samsung Secret ค่ะ

Samsung Secret เป็นหนังสือที่รวบรวมเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ Samsung ในแต่ละช่วงเวลาผ่านวิธีการบริหารของลีกอนฮี ประธานบริษัทซัมซุงกรุ๊ป ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้นำพาและวางรากฐานให้ Samsung ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ลีกอนฮี นี้ถูกจัดเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเกาหลีใต้และผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในลำดับที่ 35 จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เมื่อปี 2014 ซึ่งทำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่และใครต่อใครพากันสงสัยว่าลีกอนฮี ชายอายุ 74 ปีนี้มีวิธีคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานอย่างไรที่ทำให้ Samsung ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น และก้าวผ่านวิกฤติต่าง ๆ ได้

Samsung Secret จึงได้ถูกเขียนขึ้นโดย Kim Young Jun เพื่อนำเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ Samsung พร้อมการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานและวิธีคิดของลีกอนฮี เพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจน เข้าใจสถานการณ์ วิกฤติที่เผชิญ รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหา นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมปรัชญา 33 ประการ ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารของ Samsung ที่มีแต่เพียงผู้บริหารระดับสูงของ Samsung เท่านั้นที่มีโอกาสได้อ่าน

โดยในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 7 บทด้วยกัน โดยเกริ่นถึงที่มาของการหยิบยกปรัชญาการบริหารของลีกอนฮีขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ Samsung เผชิญวิกฤติหลังจากที่ประธานลีสละตำแหน่งไปแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่บทที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องพลังความคิดและวิธีคิดของประธานลี บทที่ 2 เป็นเรื่องความเข้าใจในเนื้องานที่ทำให้ธุรกิจไม่มีวันล้มเหลว บทที่ 3 เป็นเรื่องความเข้าใจคนและการบริหารคน บทที่ 4 เป็นเรื่องการบริหาร บทที่ 5 เรื่องกลยุทธ์และวิธีการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต บทที่ 6 วัฒนธรรมองค์กร และบทที่ 7 คือ ปรัชญา 33 ประการ ที่เรียบเรียงตามหลัก ซีแฮงยงฮุนพยอง ซึ่งเป็นความสามารถ 5 ประการที่ประธานลีคิดว่าผู้บริหารควรมี ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ ลงมือทำ ใช้คน สอนคน และประเมินผล

ปรัชญา 33 ประการนี้ผู้เขียนแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อใหญ่ ๆ เกี่ยวกับ ผู้บริหาร กลยุทธ์ทางธุรกิจ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริหาร การจัดสรรบุคลากร การวิจัยพัฒนา ผลผลิตอุตสาหกรรม การตลาด ความเป็นสากลและวัฒนธรรมองค์กร โดยในแต่ละหัวข้อจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก คำสำคัญที่อ้างอิงมาจากคำพูดของประธานลี การขยายคำพูดของประธานลี และคำอธิบายของแต่ละหัวข้อโดยสรุป เพื่อให้อ่านง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก
ไม่แน่ว่าถ้าเราลองนำมาใช้ดู อาจจะประสบความสำเร็จเกินคาดก็ได้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น