ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาค สานต่อความช่วยเหลือดั่ง ‘มิตรคู่บ้าน’

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าสานต่อการให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็น ‘มิตรคู่บ้าน’ จัดเตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ทั้งกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม พร้อมออกลุยพื้นที่เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลูกค้าสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างราบรื่นรวมถึงการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งมอบให้กองทัพเรือ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขตทุกช่องทาง

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมและมอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลูกค้าผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างราบรื่น สามารถฟื้นฟูชีวิตและดำเนินธุรกิจต่อไป  

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธนาคารได้เตรียมไว้ 3 แนวทาง คือ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อช่วยบรรเทาความความช่วยเหลือลูกค้า ธนาคารได้เตรียมไว้ 3 แนวทาง คือ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อช่วยบรรเทาความวน 5,000 ล้านบาท และวงเงินให้สินเชื่อระยะยาว ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 5,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบุคคลเดิมของธนาคาร ทั้งประเภทสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ การซื้อสินค้าทดแทน และ/หรือซ่อมแซมปรับปรุงสถานประกอบการหรือที่พักอาศัย และธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องหลังน้ำลด โดยธนาคารจะพิจารณาตามสภาพการณ์และความเดือดร้อนของลูกค้าเพื่อเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละราย ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอใช้บริการดังกล่าวได้ที่สำนักธุรกิจและสาขาของธนาคาร     

ธนาคารตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่รุนแรงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ โดยธนาคารได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปในเบื้องต้นหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการเปิดบัญชีชื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เลขที่ 101-3-47022-2 สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เพื่อรับเงินบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสาขาทั่วประเทศและช่องทางการให้บริการทางการเงินอื่นๆ โดยธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตในทุกช่องทาง เพื่อนำเงินทั้งจำนวนส่งมอบให้กับกองทัพเรือในการลงพื้นที่ต่อไป นายสุวรรณ กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น