Trend – Driven Innovation จับเอาเทรนด์มาสร้างเป็นนวัตกรรม

เมื่อ “นวัตกรรม” กลายเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ให้แก่สินค้าและบริการ นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นหนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

แต่เราจะรู้แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร “จับเอาเทรนด์มาสร้างเป็นนวัตกรรม” หนังสือที่อธิบายทั้งวิธีการมองเทรนด์ให้ออกและนำไปสร้างเป็นนวัตกรรมด้วยเครื่องมือง่าย ๆ

“จับเอาเทรนด์มาสร้างเป็นนวัตกรรม” นี้ เป็นผลงานแปลของจุติพงศ์ ภุสุมาศ ซึ่งแปลมาจากงานเขียนที่กลั่นมาจากประสบการณ์ของทีมงาน  Trendwatching.com หน่วยงานที่เฝ้าตามติดเทรนด์ทั่วโลกต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2002 ซึ่งประกอบไปด้วย Henry Mason , David Mattin , Maxwell Luthy และ Delia Dumitrescu

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นตั้งแต่การอธิบายถึงเศรษฐกิจแห่งความคาดหวัง ที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจอะไรง่าย ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ธุรกิจต้องมองหานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ลึกซึ้งและ Insight มากขึ้น และนำสู่การค้นหาเทรนด์ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของเทรนด์ และเทรนด์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน การเริ่มต้นศึกษาเทรนด์ของผู้บริโภคว่าควรจะเริ่มจากจุดไหน และมีวิธีการเช่นไร รวมไปถึงการเลือกเทรนด์ที่น่าสนใจ และนำไปสู่การวิเคราะห์เทรนด์จนเกิดไอเดียที่ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาธุรกิจหลายประเภท ไมว่าจะเป็น Apple , Uber , Chipotle , Patagonia , BGH , China Morning Post ฯลฯ ให้ผู้อ่านได้เข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

โดยหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงธุรกิจที่ฉลาดว่าจะเข้าใจถึงวิธีระบุเทรนด์ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนอนาคต และจะหยิบเอาเทรนด์มาทดลองใช้กับโมเดลธุรกิจใหม่ และวางตำแหน่งตัวเองในตลาด พวกเขาจะทดสอบ ทดลองไอเดียหลาย ๆ ไอเดีย เพื่อลดความเสี่ยงในการไปผิดทางให้เหลือน้อยที่สุด และนำคำตอบที่ได้รับมาดำเนินการ แทนที่จะยอมเสียเงินและทรัพยากรไปกับไอเดียเพียงไอเดียเดียว

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการต่อไป และจะทำให้คุณและองค์กรมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น

ทั้งนี้คุณสามารถหาข้อมูลและอัพเดทเนื้อหาเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูล Trend ได้จาก trendwatching.com หรือหากสนใจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Version ต้นฉบับก็สามารถหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปในชื่อ Trend – Driven Innovation : Beat Accelerating Customer Expectations ค่ะ

แสดงความคิดเห็น