ธนาคารกรุงเทพ ชวนเด็กไทยสร้างนิสัยรักการออม

ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนเยาวชนสร้างนิสัยรักการออม
เปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี รับกระปุก พอเพียง ฟรี! ทันที

ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนเยาวชนไทยสร้างวินัยการออมด้วยการฝากเงินเป็นประจำเท่ากันทุกเดือน  ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 24 เดือนขึ้นไป กับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี–บัวหลวงคิดส์ และสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่สามารถรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข พิเศษสำหรับผู้เปิดบัญชีดังกล่าวตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปสามารถรับกระปุก พอเพียง ฟรี! ตั้งแต่ 14 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 หรือจนกว่ากระปุกจะหมด

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้จัดกิจกรรมเชิญชวนเยาวชนให้เกิดจุดเริ่มต้นสร้างวินัยการออมเงินให้เกิดขึ้นกับตนเอง ด้วยการฝากเงินเป็นประจำเท่ากันทุกเดือนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 24 เดือนขึ้นไป กับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี–บัวหลวงคิดส์ ฝากเงินเดือนละ 500 บาท และสินมัธยะทรัพย์ทวี ฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษด้านอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารมอบให้สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อฝากครบตามที่ได้กำหนด

ธนาคารเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้บุตรหลานรู้จักการออมตั้งแต่ยังเด็ก นอกจากสิทธิพิเศษด้านอัตราดอกเบี้ยที่มอบให้แล้ว ธนาคารได้จัดทำเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมด้วยการจัดทำกระปุกพอเพียง มอบเป็นของขวัญให้กับผู้เปิดบัญชีเงินบฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี–บัวหลวงคิดส์ และสินมัธยะทรัพย์ทวี โดยการฝากเงินจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร สามารถดำเนินการได้ในทุกช่องทางทั้งที่สาขาธนาคารหรือผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service) โดยนำฝากต้องไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับในการยกเว้นภาษี

ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 และwww.bangkokbank.com

แสดงความคิดเห็น