สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 50 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านนายกรัฐมนตรี

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 50 ล้านบาท
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้เพื่อร่วมช่วยเหลือ ช่วยฟื้นฟู และเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤติธนาคารสมาชิกได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น