ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ศิริราช เปิดตัว ‘บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท’

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ศิริราช เปิดตัว ‘บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท’
สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย…คือได้บุญ

นายโชค ณ ระนอง (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวพจนี คงคาลัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางสาวมยุรี ตันตินภา เจ้าหน้าที่บริหารระดับVice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (กลาง) ผศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ที่ 4 จากขวา) และคณะผู้บริหารจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพบัตรที่รวมคุณสมบัติของบัตรเครดิตวีซ่าและบัตรแรบบิทไว้ในใบเดียวกัน ทั้งภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ เพราะทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ธนาคารจะร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 0.2% ทั้งยังสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาคให้ศิริราช โดยทุก 1,000 คะแนน มีค่าเท่ากับ 100 บาท และธนาคารร่วมสมทบเพิ่มเท่ากับจำนวนเงินที่บริจาค พร้อมรับคะแนนสะสม 2 เท่าเมื่อบริจาคเงินให้ศิริราชผ่านบัตร และพิเศษสุดคือ บริการตรวจสุขภาพ Basic Package มูลค่า 1,958 บาทฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 300,000 บาทต่อปี นับเป็นบัตรเครดิตแบบ All in One ที่อำนวยความสะดวกสบาย พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ภายใต้แนวคิด สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย…คือได้บุญ 

แสดงความคิดเห็น