รมต.พาณิชย์ กระชับสัมพันธ์ศรีลังกาหารือด้านเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของศรีลังกา นาย Rishad Bathiudeen เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและศรีลังกา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้หารือกับ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของศรีลังกา เพื่อหาแนวทางให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการค้าที่ตั้งไว้ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2563 สำหรับเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการทำ FTA ระหว่างกันนั้น ประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา โดยคาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ศรีลังกาได้ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจา FTA โดยเร็วที่สุด

นางอภิรดี กล่าวว่า ศรีลังกาต้องการดึงดูดนักลงทุนไทยในสาขาอุตสาหกรรมยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และต้องการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ กับไทย ทั้งนี้ สองฝ่ายเห็นควรให้มีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 2 โดยไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีในการหารือแนวทางการผลักดันมูลค่าการค้า การขจัดอุปสรรคทางการค้า และการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

ศรีลังกาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ (รองจากอินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ) ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันที่ 4 ของศรีลังกาในภูมิภาคอาเซียน (รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) การค้าระหว่างไทยและศรีลังกา ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 520 ล้านเหรียญเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 490 ล้านเหรียญเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.12 ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 380 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปศรีลังกา เช่น ผ้าผืน ปลาแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก ยางพารา เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องจักรไฟฟ้า กาแฟ ชา เครื่องเทศ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น