โกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ หนึ่งในวิทยากร “การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในยุค 4.0”

“การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในยุค 4.0” งานสัมมนาแรกของทางเว็บไซต์ BangkokBankSME.com ปี 2560 ที่ต้องการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างสู่ยุค 4.0

ซึ่งเป็นยุคที่ต้องปรับตัวอย่างมาก ตามแนวความคิดจากรัฐบาล โดยครั้งนี้ได้มีวิทยากรหลากหลายอาชีพในวงการก่อสร้าง มาช่วยเสริมเติมความรู้ให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

และหนึ่งในวิทยากรงานสัมมนา “การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในยุค 4.0”  คนสำคัญที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวงการก่อสร้างไทย จะเข้าสู่ 4.0 ได้อย่างไรบ้าง ก็คือ คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) ผู้คว่ำหวอดในแวดวงก่อสร้าง ที่มีโปรไฟล์ในวงการก่อสร้างมากว่า 10 ปี

Bangkok Bank SME: 10 ปีที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างไร

คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ: ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเราแบ่งออกเป็น 5 ปีแรก จะมีลักษณะเหมือนกับหลายสิบปีที่ผ่านมา ระบบต่าง ๆ ของวงการก่อสร้าง จะถูกพัฒนาค่อนข้างช้า แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา วัสดุต่าง ๆ ในวงการก่อสร้าง ถูกพัฒนาให้มีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเมื่อก่อน 5 ปีที่แล้ว เรามีผนังอิฐมวลเบา สำหรับก่อสร้าง ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าสามารถก่อผนังได้อย่างรวดเร็วแล้ว แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาไปเป็นผนัง e-Wall เป็นวัสดุผนังชิ้นใหญ่ที่ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ พร้อมกับระบบความปลอดภัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ก็จะมีระบบการห่อหุ้มตึกเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็นมลพิษ พร้อมกับมีบริษัทก่อสร้างต่างชาติที่เข้ามารับงานมากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นโอกาสอันดีกับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่มีต้นแบบนวัตกรรมในการก่อสร้างรูปแบบต่าง ๆ มาให้เรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วย


Bangkok Bank SME: บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) มีการปรับตัวอย่างไรบ้าง

คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ: ทางบริษัท แมคทริค เป็นบริษัทก่อสร้างที่ดูแลงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ ดูแลภายในอาคาร โดยเรามีส่วนสำคัญในการทำงานอยู่ 4 รูปแบบ ก็คือ งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานรับเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของบริษัท โดยก่อตั้งขึ้นมา 10 ปี จึงเป็นโอกาสในการบุกตลาดก่อสร้างได้อีกมาก และเราก็เรียนรู้ประสบการณ์ก่อสร้าง เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุน และจากการเข้าไปประมูลงานอื่นๆ

Bangkok Bank SME:  วงการก่อสร้าง จะปรับตัวเข้ากับ 4.0 อย่างไรบ้าง

คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ : สิ่งแรกของการปรับตัวให้เข้ายุคปัจจุบัน เพื่อรองรับการทำงานให้เข้ากับยุค 4.0 ก็คือ “ทักษะความรู้” มากขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่นรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดของผู้รับเหมาไฟฟ้าทั้งหลาย จะต้องมีประกาศนียบัตร เพื่อให้ช่างไฟฟ้าสามารถพัฒนาตัวเองมากขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพได้มากกว่าเดิม ทำให้รายได้ผู้รับเหมามากยิ่งขึ้น ใช้เวลาได้น้อยลง และมีนวัตกรรม มากกว่าเดิมในการทำงาน สิ่งเหล่านี้ก็คือ การปรับตัวเองเข้าสู่ยุค 4.0

นอกจากนี้ยังต้องนำระบบ ERP เข้ามาเสริม เพื่อตรวจสอบการซื้อของจากส่วนอื่น ๆ เพื่อดูค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบได้ว่า ราคาสินค้าเหล่านั้นมีการขึ้นลงมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทก่อสร้าง สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการซื้อของผ่าน e-Commerce ก็เป็นส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้า ช่วยประหยัดทั้งค่าพื้นที่และเงินลงทุนที่ต้องจมลงไปอีกด้วย
และสิ่งที่มีการเน้นยำมาก ก็คือ ทักษะของผู้ประกอบการ ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว

จริง ๆ ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่ทีมงาน Bangkokbanksme.com ได้พูดคุยกับทางคุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ  ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบอย่างมากมาย ทางทีมงานขอเชิญผู้ประกอบการวงการก่อสร้างที่สนใจอยากจะปรับตัวเข้าสู่ 4.0 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbanksme.com

แสดงความคิดเห็น