ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) รับมอบรางวัลจากสภาธุรกิจจีน-อาเซียน

‘ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) รับมอบรางวัลจากสภาธุรกิจจีน-อาเซียนในฐานะ ‘1 ใน 10 องค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในจีน’

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล  10 องค์กรชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในประเทศจีน ประจำปี 2559 จากสภาธุรกิจจีน-อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในฐานะผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์กลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความพร้อมของธนาคารและบุคลากรในการให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยธนาคารได้ถือโอกาสนี้ในการมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น