ธนาคารกรุงเทพ มอบ 1 ล้านบาท! ให้ผู้โชคดี “พร้อมเพย์ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แจกเป็นล้าน”

‘ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัล E-Money 1,000,000 บาท แก่ผู้โชคดีแคมเปญ พร้อมเพย์ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แจกเป็นล้าน’

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล E-Money มูลค่า 1,000,000 บาท แก่นายจักรกฤษณ์ กงจี่ ลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่จากแคมเปญ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชนลงทะเบียนธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ ผ่าน 6 ช่องทางของธนาคาร ได้แก่ บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง บัวหลวงโฟน 1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/PromptPay และทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน เพื่อใช้รับเงินโอนพร้อมเพย์ ที่จะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้

แสดงความคิดเห็น