อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกัมพูชา กระตุ้น GDP แตะ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระตุ้น GDP กัมพูชาโตถึง 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีรายได้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กัมพูชา ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนทั่วจากโลกให้หลงมนต์เสน่ห์ของทวีปเอเชียแต่เดิมนั้น ประกอบไปด้วย เวียดนาม จีน ไทย เกาหลีใต้ และสปป.ลาว

นาย Thong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชากล่าวว่า ในปี 2016 ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับรายได้รวมกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานกว่า 620,000 อัตรา

นาย Thong Khon ยังกล่าวอีกว่า โรงแรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีราว 647 แห่ง หรือคิดเป็นจำนวนห้องพักที่ 36,236 ห้อง และเกสต์เฮ้าส์ 1,996 แห่ง หรือคิดเป็นจำนวนห้องพักที่ 28,995 ห้อง สำหรับกัมพูชานั้นมีชื่อเสียงในส่วนของ อุทยานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor archeological park) ที่ได้บันทึกเป็นมรดกโลกอยู่ในจังหวัดเสียบเรียบ รวมถึง ชายฝั่งทะเลเก่าแก่โบราณในพื้นที่ 4 จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

นาย Ngov Sengkak ผู้อำนวยการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคจังหวัดเสียบเรียบ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor archeological park) สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถึง 2.2 ล้านคนในปี 2016 หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของนีกท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมกัมพูชา

แสดงความคิดเห็น