โอกาสและปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าเด็กใน ‘ฮังการี’

‘ฮังการี’ ค้าปลีกยังซบ กรมส่งเสริมฯ เผย ตลาดเสื้อผ้าเด็กในฮังการีมีมูลค่ากว่า 32 พันล้านโฟรินท์

ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เฉกเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถจับทิศทางจากสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกได้ก็จะสามารถมองเห็นโอกาสและสิ่งที่ตลาดกำลังต้องการ โดยที่ผ่านมาสินค้าไทยที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงวัยสามารถทำเงินและส่งออกได้อย่างมหาศาล ขณะที่สินค้าในกลุ่มตลาดเด็กแรกเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางของค่านิยมการเลี้ยงลูกและการขยายของขนาดประชากร

สำหรับตลาดสินค้าเกี่ยวกับเด็กที่ผู้ประกอบการน่าจะมีโอกาสทางส่งออกได้นั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยข้อมูลถึงประเทศที่น่าสนใจในการเปิดตลาดใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทยอย่างประเทศฮังการีว่า การค้าปลีกเสื้อผ้าเด็กในฮังการีมีมูลค่ากว่า 32 พันล้านโฟรินท์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ขณะที่ค้าปลีกด้านอื่น ๆ ยังอยู่ในภาวะที่ซบเซา ความน่าสนใจของตลาดดังกล่าวนั้นมาจากมาจากผลพ่วงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และครอบครัวชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่เลือกมีบุตร 1 – 2 คน

ด้านสภาพตลาดเสื้อผ้าเด็กในฮังการีและยุโรปกลาง จะจัดอยู่ในกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 14 ปี หรือขนาดตั้งแต่ 56 – 176 Size ซึ่งมีการจัดกลุ่มออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ เด็กทารก อายุระหว่าง แรกเกิดถึง 2 ปี เด็กเล็ก อายุระหว่าง 2 – 8 ปี และเด็กโต อายุระหว่าง 8 – 14 ปี โดยที่ส่วนสูงนั้นก็จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดเสื้อผ้าเด็กเช่นเดียวกันกับอายุ หากผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะตลาดดังกล่าวนั้นจะเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดเนื่องจากสรีระของประชากรแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน สำหรับเด็กในถิ่นของยุโรปตอนใต้นั้น จะมีขนาดที่เล็กกว่า

กฎระเบียบบรรจุภัณฑ์ก่อนนำเข้าสินค้าเด็กในฮังการี
1.   ต้องติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ (labelling and packaging) ที่ระบุข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้า อาทิ เครื่องหมายสัญลักษณ์ในการดูแลรักษา (care symbols) องค์ประกอบ (ปริมาณเส้นใย หรือ เปอร์เซ็นต์ของเส้นใยที่ใช้) (composition) ขนาด Size และประเทศผู้ผลิต (Made in)
2.   ข้อมูลบนฉลากสินค้าควรมีภาษาท้องถิ่นและหลายภาษาให้เลือก
3.   ข้อความหรือสัญลักษณ์แนะนำวิธีการดูแลรักษาหรือทำความสะอาด

แนวโน้มตลาด
ผู้บริโภคสินค้าในฮังการีหรือในยุโรปเหนือนั้น เริ่มหันมาใส่ใจต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงอาจหันมาจับตลาดกลุ่มเป้าหมายระดับ Middle Class – High End โดยวัตถุดิบที่มีลักษณะออร์แกนิคก็กำลังได้รับความนิยม ประกอบกับการที่ยุโรปนั้นเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2011 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการเกิดของเด็กยังไม่ขยับมากนัก แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลของฮังการีก็พยายามที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า
1.   ความนุ่มสบาย (Comfort)
2.   ความปลอดภัย (Safety) วัสดุที่ใช้สำหรับเสื้อผ้าเด็กควรจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติและปราศจากสารเคมี
3.   ความสะดวก (Convenience) สามารถทำความสะอาดและขจัดคราบสกปรกได้ง่าย

นอกจากนี้ สินค้าไทยในสายตาชาวยุโรปถูกจัดว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าจากจีนแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก ประกอบกับระยะทางขนส่ง แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการฮังการีเองนั้นก็มีความสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการขยายเครือข่ายธุรกิจรองรับลูกค้ากลุ่มระดับกลาง  (Middle Class) ที่มีความต้องการสินค้ามีคุณภาพดีไม่แพง โดยเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดในฮังการีขณะนี้
Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น