ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท พร้อมจัดนิทรรศการ ‘ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก’

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนจัดนิทรรศการ ‘ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก’

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) พร้อมนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (กลางขวา) ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ 1 (ที่ 3 จากขวา) นายวัลลภ เจียรวนนท์  รองประธานคนที่ 2 (ที่ 3 จากซ้าย) และศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณ ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมรับมอบ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่ธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนเงินจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเป็นประจำทุกปีที่ธนาคารกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลกด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษา และป้องกันโรคหัวใจที่เป็นโรคเสี่ยงลำดับต้นๆ ของคนไทย ภายในนิทรรศการมีบริการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ การเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ การสาธิตการออกกำลังกาย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโครงการที่ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ อาหารรักษ์หัวใจอาทิ ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ นม ถั่ว น้ำมันและไขมัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันพุธที่ 1 –วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม

แสดงความคิดเห็น