โฆษณา ฆ่าไม่ตาย

โลกวันนี้หมุนเร็วขึ้นทุกทีจนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงวงการโฆษณาที่ว่ากันว่ามาถึงช่วงตกต่ำ เนื่องจากการมาของโซเชียลมีเดียได้เพิ่มทางเลือกให้บริโภคมากขึ้นรวมถึงมอบอำนาจให้พวกเขาปฏิเสธสิ่งไม่ต้องการที่มาขัดจังหวะความบันเทิงในชีวิต แล้วการโฆษณาที่จะทำให้แบรนด์คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นจะอยู่รอดในยุคนี้ได้อย่างไรกัน

 

โฆษณา ฆ่าไม่ตาย หรือ Advertising Transformed (แต่บนปกไทยเขียนว่า Advertising Transfomed ซึ่งตัว r ในคำหลังหายไป) เป็นหนังสือที่เขียนโดย ฟอนส์ ฟาน ไดก์ นักโฆษณามือฉมังที่ก่อตั้ง Think BBDO กลุ่มการสื่อสารระดับนานาชาติที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ นอกจากนี้ฟอนส์ยังรับหน้าที่เป็นผู้สอนและเดินสายบรรยายเรื่องการจัดการการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งการันตีความสำเร็จในแวดวงธุรกิจด้วยตำแหน่ง สุดยอดนักการตลาด จากชมรมการตลาดเบลเยียม

 

ฟอนส์ ฟาน ไดก์ เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นประมาณปี 2014 ก่อนที่สำนักพิมพ์อมรินทร์ How To จะนำไปแปลไทยและตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี 2017 ซึ่งประเด็นหลักที่ฟอนส์นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ก็คือบทบาทของโฆษณาในการทำการตลาดของแบรนด์ และอิทธิพลของโฆษณาต่อผู้บริโภคในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง โดยจะแบ่งเรื่องราวในหนังสือออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ (1) ความรู้พื้นฐานของการโฆษณาและการสื่อสารไปยังผู้บริโภค (2) วิธีที่ได้ผลในการทำโฆษณา และ (3) การประเมินสถานการณ์ของการโฆษณา

 

ซึ่งข้อมูลที่ฟอนส์ ฟาน ไดก์ เขียนจะตั้งอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงที่เขาเชื่อว่าการเข้ามาของยุคดิจิตอลหรือโซเชียลมีเดียที่ให้อำนาจผู้บริโภคอยู่เหนือแบรนด์มากขึ้น นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังต้องเจอกับสถานการณ์ที่ความภักดีและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ลดลงเรื่อย ๆ รวมไปถึงการที่ผู้บริโภครำคาญโฆษณามากขึ้นกว่าเดิม

 

ทั้งหมดในเล่มนี้ ฟอนส์ ฟาน ไดก์ ได้ให้แหล่งอ้างอิง รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ จึงทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และถึงแม้งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ยกมาจะเป็นช่วงก่อนปี 2013 แต่ยังสามารถใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากข้อมูลผลสำรวจต่าง ๆ แล้ว ฟอนส์ ฟาน ไดก์ ยังยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจของแบรนด์ต่าง ๆ ไว้ตอนท้านของแต่ละบทอีกด้วย ในส่วนของภาษาที่ใช้เขียนนั้นก็เป็นภาษาเชิงวิชาการแต่ก็ไม่ยากในการทำความเข้าใจจนเกินไปเพราะผู้เขียนได้ใส่บทสรุปสั้น ๆ ไว้ท้ายบทเช่นกัน

 

ทั้งนี้ ฟอนส์ ฟาน ไดก์ ได้จำกัดกลุ่มผู้อ่านที่เหมาะกับหนังสือ โฆษณา ฆ่าไม่ตาย หรือ Advertising Transformed ออกเป็นสามกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือ คนที่ทำงานสายการตลาดและโฆษณาที่สามารถนำข้อมูลในเล่มไปใช้แก้ปัญหาที่พบเจอ กลุ่มสองได้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่สนใจอยากจะลงทุนด้านการตลาดและโฆษณา ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนเรื่องการตลาดและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น