แหล่งช็อปเสื้อผ้าไทย แหล่งช็อปใหญ่ของอาเซียน

ปัจจุบันกระแสฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) ในธุรกิจเสื้อผ้าของอาเซียนมีความคึกคักและเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากไลฟ์สไตล์และกำลังซื้อของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Fast Fashion Retailers ชั้นนำของโลก ต่างพุ่งเป้าทางการค้าและการลงทุนมายังภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น โดยมองว่าเป็นทั้งตลาดและฐานการผลิตที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต ทั้งนี้ โมเดลการทำตลาดของกลุ่มธุรกิจ Fast Fashion ถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างสีสันและขยายบทบาทต่อเกมการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้ามากขึ้น โดยเฉพาะความสำเร็จที่มาจากการวางกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การให้ความสำคัญกับสร้างบรรยากาศร้านเพื่อการดึงดูดความสนใจ รวมไปถึงการสรรหากลยุทธ์หรือโปรโมชั่นที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถเพิ่มความถี่ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้า เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากกำลังซื้อและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมานิยมแฟชั่นที่มีความทันสมัย ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งการที่ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งช็อปปิ้งสำคัญแห่งหนึ่งของอาเซียน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ Fast Fashion หลายๆ แบรนด์ให้ความสนใจเข้ามาทำตลาดและลงทุนขยายสาขาในไทยมากขึ้น โดยประเด็นที่น่าจับตาสำหรับการแข่งขันในธุรกิจระยะต่อไป ได้แก่ การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ และกลยุทธ์เจาะตลาดผู้บริโภคภายในประเทศอย่างการขยายสาขาหรือจุดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเสื้อผ้าประเภท Fast Fashion สัญชาติไทยจะต้องเตรียมรับมือกับผู้เล่นในตลาดที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงการค้นหาจุดแข็งของตัวสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เจอ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ให้การทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ ภายใต้เกมการแข่งขันในตลาดมีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้น

จากการจัดอันดับการเดินทางท่องเที่ยวของ trip adviser มีประเด็นน่าสนใจคือการจัดอันดับ Global Cities for Tourist Shopping ที่เป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจำนวน 75,000 คน จาก 40 เมืองทั่วโลก ซึ่งผลการสำรวจระบุว่าเมืองที่เป็น Best  for  Shopping อันดับ 1 คือ นิวยอร์ก อันดับ 2 คือ กรุงเทพมหานคร และอันดับ 3 คือ ดูไบ และจากการสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและช็อปปิ้งในเมืองไทย พบว่าปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวช็อปปิ้งในเมืองไทยมี 3 ประการ คือ 1. ประเทศไทยเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีสินค้าราคาถูก 2. ประเทศไทยมีสินค้าให้เลือกจำนวนมากและหลากหลาย และ 3. สินค้าในไทยมีคุณภาพดี ประณีต สวยงาม ทำด้วยมือ และที่โดดเด่นคือการซื้อของฝากกลับบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ของฝากที่มีความสวยงาม ประณีต มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรมสำหรับแหล่งช็อปปิ้งในศูนย์การค้าที่ชาวต่างชาตินิยมอันดับ 1 คือ มาบุญครอง รองลงมาคือ แพลทตินัม สยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ ส่วนแหล่งช็อปปิ้งนอกห้างที่นิยมอันดับ 1 คือ ตลาดนัดสวนจตุจักร รองลงมาคือ ประตูน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งชายและหญิง นิยมซื้อสินค้าหลากหลายประเภท แต่ที่มาเป็นอันดับ 1 ก็คือสินค้าประเภทเสื้อผ้า เนื่องจากมีความหลากหลายและมีแหล่งจับจ่ายจำนวนมาก ที่สำคัญเสื้อผ้าที่ผลิตในไทยมีการตัดเย็บประณีต สวยงาม และมีราคาไม่แพง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมายาวนานในด้านการตัดสูทที่ประณีตและมีราคาไม่สูงมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการให้ปรับปรุงคือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งช็อปปิ้ง

หากพูดถึงเสื้อผ้าไทยในตลาดอาเซียนนั้น ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของการช็อปปิ้งเสื้อผ้าในอาเซียนเลยทีเดียว เพราะมีคุณภาพ มีการตัดเย็บที่ประณีต และมีรูปแบบหลากหลายให้เลือก ที่สำคัญราคาไม่แพง ซึ่งผู้ประกอบด้านสินค้าประเภทเสื้อผ้าเด็กอย่าง “วุฒิ ช้างศิลา” และ “วราภรณ์ ช้างศิลา” จากบริษัท ซี แอนด์ ซี บิสิเนส (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าเด็กลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ ได้ให้ความคิดเห็นและพูดถึงความนิยมของลูกค้าในอาเซียนแต่ละประเทศ โดยยกตัวอย่างประเทศกัมพูชาที่เขาเคยนำสินค้าไปร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่ายกับกระทรวงพาณิชย์ ว่าสินค้าเสื้อผ้าที่กัมพูชานั้นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูง เพราะคนกัมพูชาส่วนใหญ่ชอบสินค้าไทย และเสื้อผ้าจากไทยก็มีคุณภาพดี มีความหลากหลาย แต่สำหรับเสื้อผ้าที่เป็นลายลิขสิทธิ์นั้นยังไม่ค่อยมี การนำเสื้อผ้าลายลิขสิทธิ์เข้าไปจำหน่ายในตลาดกัมพูชาจึงน่าจะมีโอกาสดี รวมไปถึงในตลาดอาเซียนด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาแบรนด์ของตัวเองและขยายตลาดได้มากขึ้น ก็เชื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เข้าประเทศอีกหลายเท่าตัว ที่สำคัญเสื้อผ้าแบรนด์ไทยยังสามารถใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียนบวก 3 รวมทั้งภาครัฐควรให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศ โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างจริงจัง 2.สร้างฐานการตลาดให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศ 3.หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ 4.โฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เพราะประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพเหนือคู่แข่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจากจุดแข็งด้านโครงสร้างวัฒนธรรม (Culture Structure) และโครงสร้างธรรมชาติ (Natural Nature) ที่สมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วนั่นเอง

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น