“รองนายกฯ สมคิด” เปิดตัวสถาบัน “NEA” หวังพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 4.0

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดตัว “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ภายใต้งาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่”

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เดินเข้าร่วมเป็นประธานเปิดตัว สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ภายใต้งาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ และนายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

สำหรับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่เข้าหลักสูตรการค้ายุคดิจิทัล ยกระดับจากรายย่อยสู่ Smart SMEs สอดคล้องกับนโยบายสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลตามรูปแบบโครงสร้างประเทศไทย 4.0 โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในระดับธุรกิจ SME รวมถึง ธุรกิจระดับท้องถิ่นให้กลายเป็น Smart SMEs ซึ่งรัฐบาลได้วางรากฐานโดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริการที่มีมูลค่าสูง ลดกระบวนการผลิตแบบให้น้อยลงแต่ได้ผลมาก ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ หรือดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) ครอบคลุมการใช้งานให้มีเสถียรภาพมีความมั่นคงในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะการออกกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Infrastructure)และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการ (Service Infrastructure) เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐพัฒนาระบบบริการได้มีความทันสมัยมากขึ้น

รัฐบาลยังได้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กลุ่มบริษัท Alibaba ในการทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรหันมาใช้รูปแบบการค้าออนไลน์ โดยมีสถาบัน New Economy Academy จากกระทรวงพาณิชย์ศึกษารูปแบบการดำเนินงานและนำมาประยุกต์ สร้างให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้ทั่วถึงทั้งประเทศ

ด้านนางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหอกสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย และจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรเป็นจำนวนมากทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ยังจัดตั้งศูนย์ Business Solution Centre ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถาบัน NEA เพื่อบูรณาการเครือข่ายสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้มีองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และครบวงจร เพื่อร่วมมือกันยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศสู่สากล (Local to Global)

 

 

แสดงความคิดเห็น