เวียดนาม ลั่น อาเซียนสำเร็จได้เพราะความร่วมมือทั้งภูมิภาค

ก.ต่างประเทศเวียดนาม เผยประโยชน์หลังร่วมอาเซียน ขณะที่ทูตนิวซีแลนด์ รายงานความเคลื่อนไหวความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างนิวซีแลนด์และอาเซียน

ประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นในสิ้นเดือนธันวาคม 2015 เป็นโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดกว่า 625 ล้านคน มีมูลค่า GDP รวมกันกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประชาคมอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและคู่ค้า สร้างเสถียรภาพและก่อตัวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการผลิต โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่ได้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับภูมิภาคและระดับโลกในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modernization)

ประชาคมอาเซียนก่อตั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตลาดการค้าเสรีโลก สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าแบบครบวงจรให้เป็นเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พัฒนาภูมิภาคให้เท่าเทียมทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งที่ผ่านมาประเทศในอาเซียนได้มีความมุ่งเน้นเปิดเสรีทางการค้า บริการ การลงทุน การเงิน และแรงงาน

นาย Le Hoai Trung ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศเวียดนามกล่าวว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มุ่งลดอัตราภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและทำให้ขั้นตอนศุลกากรไม่ยุ่งยากมากขึ้น นอกจากนี้ ความสำเร็จของอาเซียนคือการที่ประชาคมตระหนักถึงแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาข้อตกลงระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านการเงิน การค้า การลงทุน และแรงงาน

ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายที่สร้างขึ้นเพื่อนโยบายการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึง สนับสนุนการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยมีการเร่งความตกลงเจรจาทางการค้าเสรีต่าง ๆ และข้อเสนอความร่วมมือที่ครอบคลุมการมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างจริงจังในรูปแบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ด้านนาย Trinh Thi Thu Huong ผู้เชี่ยวชาญจาก The Hanoi Foreign Trade University กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาคมอาเซียนสนับสนุนให้เวียดนามเข้าถึงตลาดในภูมิดภาคและนอกภูมิภาคจากความตกลงทางการค้าเสรี และขนาดประชากรกว่า 600 ล้านคน ที่พร้อมจะสนับสนุนผู้คนในภูมิภาคเดียวกันเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ นาย Haike Manning เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศเวียดนาม ยังกล่าวเสริมอีกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผนึกความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดสันติภาพ และความมั่นคงสำหรับผลประโยชน์ของชาติของสมาชิกแต่ประเทศ โดยอาเซียนยังสามารถดึงดูดประเทศคู่ค้าต่าง ๆ จากทั่วโลก โดยเฉพาะความสำพันธ์ระหว่างนิวซีแลนด์และอาเซียน ซึ่งกำลังจะเกิดความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างนิวซีแลนด์และอาเซียนขึ้น
“สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนิวซีแลนด์ต่อภูมิภาคอาเซียนที่เปรียบเสมือนความรุ่งเรืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคต” เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น