ลาว เปิดบ้านจัดประชุมสร้างมาตรฐานกาแฟอาเซียน

สหพันธ์กาแฟอาเซียนจัดประชุมรายงานการดำเนินงานการรับรองคุณภาพกาแฟในอาเซียน

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ1 (สพต.1) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะสภาบริหารของสหพันธ์กาแฟอาเซียน ได้จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Coffee Federation Board Meeting) ซึ่งมีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเข้าร่วมด้วย

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงงานกาแฟดาว แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยมีประเทศจากอาเซียนอย่าง ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สปป.ลาว เข้าร่วม และได้มีการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินการที่ผ่านมาและปรึกษาหารือความคืบหน้าของโครงการศึกษาและรับรองคุณภาพกาแฟก่อนส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ

ในที่ประชุมยังให้มุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการศึกษาและการรับรองคุณภาพกาแฟในอาเซียน โดยเฉพาะการศึกษากาแฟสายพันธุ์บาริสต้า ซึ่งเป็นแผนงานอันดับ 1 นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมและการบริหารบาริสต้าเป็นแผนงานอันดับ 2

สำหรับด้านการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามมาตรฐานกาแฟ โดยเฉพาะให้เป็นไปตามมาตรฐานกาแฟอาเซียน ได้มีการรายงานถึงปัญหาสภาพอากาศความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของกาแฟ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพกาแฟในมีรสชาติ วิธีการ ผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การแนะนำแก่เกษตรกรในการเก็บและรักษาเมล็ดกาแฟให้ถูกวิธี

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์ ยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า การที่สหพันธ์กาแฟอาเซียนได้จัดประชุมหารือนักธุรกิจประเภทกาแฟในอาเซียนถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างคู่ค้าในประเทศของตน และธุรกิจกาแฟถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใน สปป.ลาว สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวลาว ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออก โดยในปัจจุบันเริ่มมีนักธุรกิจชาวต่างชาติรู้จักกาแฟจาก สปป.ลาวมากขึ้น ด้วยการใส่ใจคุณภาพและการปรับปรุงมาตรฐานให้ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเองไม่ควรหยุดนิ่งในการพัฒนาเมล็ดกาแฟ รวมถึง รสชาติกาแฟที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น