รัฐ เอกชน ผลักดัน SME เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

รัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจับมือผลักดัน SME เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI หวังกระตุ้นการลงทุนและเติบโตภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อม

Market for Alternative Investment – MAI หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่ในการเปิดโอกาสระดมทุนให้กับธุรกิจที่มีศักยภาพในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี – SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและท่องเที่ยว สื่อ โลจิสติคส์ พลังงาน และพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการอื่น ๆ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) สามารถรองรับธุรกิจได้ทุกขนาด ทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นต่ำภายหลังกระจายหุ้น (IPO) 20 ล้านบาทขึ้นไป และไม่มีการจำกัดทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นสูง ซึ่งแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่รองรับได้เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีทุนชำระแล้วขั้นต่ำ 300 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น

การตั้งเป้าหมายเพื่อ SME ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเติบโต โดยผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประชาชน แทนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็ยังคงจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดอยู่

ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะมีอย่างน้อย 26 บริษัทในรายชื่อภายใน 3 ปี ด้วยมูลค่าตลาดรวม 20 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจ S-Curve จะสามารถหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมมากขึ้น ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยธุรกิจ S-Curve เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลสูงมากขึ้น ประกอบด้วย หุ่นยนต์ โลจิสติกส์ อากาศยาน เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีภัณฑ์ เศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) นั้นผลักดันการยกระดับ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการคัด SMEs ที่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 3 ปี

ดร.สันติ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  บริษัทในรายชื่อที่จะเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตามการคาดการณ์น่าจะเป็นกลุ่มภาคบริการ อาหาร และศูนย์ดูแลสุขภาพ โดยปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 660 บริษัท โดยอยู่ในตลาด MAI จำนวน 150 บริษัท ซึ่งมี 40 -50 บริษัท SMEs ที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าร่วมจดทะเบียน MAI ทั้งนี้ หลักเกณฑ์บริษัทที่จะเข้าตลาด MAI ได้ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีกำไรปีล่าสุด 10 ล้านบาทขึ้นไป

แสดงความคิดเห็น