นโยบายใหม่อินโดนีเซียส่อแววกระทบสินค้าเกษตรไทย

อินโดฯ ส่อเค้านำเข้าสินค้าพืชผลจากไทยลดลง โดยหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ

สำนักข่าวจาร์กาตาโพสต์ รายงานหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ โดยการสร้างมูลค่าให้สินค้ามีกำไรมากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้สินค้าจัดเก็บได้นานขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่าง ๆ ให้อยู่ได้นานมากขึ้น และมีสภาพสมบูรณ์ ก่อนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับหน่วยงานดังกล่าวนั้นคือ BULOG ( Badan Urusan Logistik) ซึ่งเป็นบริษัทที่ รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับซื้อ-จำหน่ายผลผลิต และรักษาเสถียรภาพของราคาเป็นการค้าขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดย BULOG จะเพิ่มกำไรก่อนหักภาษีในปี 2017 ที่ร้อยละ 74.4 มูลค่า 110.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้าได้ยาวนานขึ้น
นาย Djarot Kusumayakti ผู้อำนวยการ BULOG ระบุว่า BULOG จะเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการสร้างแบรนด์ภายใต้คำขวัญ “สุขภาพดีและถูก” (sehat dan murah) โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ BULOG ในการบริการอาหารราคาถูกแก่ประชาชน

ผู้อำนวยการ BULOG ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า BULOG เป็นบริษัทที่ดำเนินรูปแบบรัฐวิสาหกิจที่ก่อตั้งขึ้นแบบให้บริการประชาชน (public service obligation : PSO) เพื่อกระจายข้าวที่ได้รับการอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้ต่ำ โดยยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอื่น ๆ อย่าง น้ำตาล ข้าวโพด ถั่วเหลือง และเนื้อสัตว์ในราคาถูก ตามวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดี Joko Widodo (โจโควี่) ในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ ให้หันมาให้ความสำคัญกับผลกำไรมากขึ้น

BULOG กำลังเข้าสู่ตลาดภายใต้แบรนด์ Kita ที่มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าข้าว น้ำตาล เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช ที่มีคุณภาพสูง ตามร้านค้าปลีก หน่วยงานต่าง ๆ ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม และสถาบันราชการ ซึ่งรัฐจะทำการจัดสรรงบเพื่อการลงทุน และจัดสรรผู้ที่มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถจำหน่ายสินค้าเพื่อการค้าแทนจากเดิมที่รัฐต้องคอยอุดหนุน

นาย Djarot ยังกล่าวต่อว่า BULOG ยังคงมีแผนที่จะร่วมมือกับองค์กร บริหารส่วนท้องถิ่นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง โดยแปรรูปอาหาร อาทิ หอมแดง และพริก โดยไม่ได้จำหน่ายเพียงแค่ของสด ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน post-harvest ได้แก่ โรงสีข้าวทันสมัย 7 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตข้าวเปลือกปีละ 1 ล้านตันใน 7 จังหวัด ศูนย์บ่มข้าวและข้าวโพด 22 แห่ง โรงสีและเก็บเมล็ดพันธุ์ 17 แห่ง และคลังสินค้า ถั่วเหลือง 13 แห่ง มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 45,000 ตัน

ขณะที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงจาร์กาตา แสดงความคิดเห็นว่า BULOG จะเข้ามามีบทบาทในตลาดมากขึ้นจากเดิมที่ทำการควบคุมเพียงอาหารหลักอย่างข้าว น้ำตาล ข้าวโพด และถั่วเหลือง นับว่าเป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจาก นโยบายการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียยกระดับการเพิ่มรายได้ โดยที่ BULOG จะเปลี่ยนนโยบายรูปแบบช่วยเหลือมาลงทุนด้านเทคโนโลยีหลังจากทำการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดี และเก็บได้นานมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าในตลาด มีคุณภาพที่ดีขึ้น และการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ในระยะยาวหากมีการบริหารจัดการที่ดีอาจส่งผลกระทบ ทำให้การนำเข้าสินค้าพืชผลจากไทยลดลง

แสดงความคิดเห็น