ส่องสินค้า มองหาธุรกิจน่าลงทุนในฟิลิปปินส์

แม้ว่าปัจจุบันผู้ประกอบการไทยยังให้ความสนใจกับการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ไม่มากนัก แต่หากพิจารณาให้ลึกแล้ว ฟิลิปปินส์นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยประชากร 104 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย แรงงานมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ประชากรจำนวนมากสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และสร้างรายได้กลับเข้าประเทศหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ทำให้กำลังซื้อของประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยวัตถุดิบดังกล่าว จากปัจจัยข้างต้นผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้ามฟิลิปปินส์ ซึ่งโอกาสทางธุรกิจยังเปิดกว้างทั้งในด้านการส่งออกสินค้าและการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพ

ในสังคมฟิลิปปินส์นั้นมีความแตกต่างกันมากระหว่างผู้มีฐานะดีและคนจน สินค้าที่จำหน่ายได้ดีจึงมีทั้งสินค้าราคาแพง หรือสินค้า Brand Name จากประเทศที่มีชื่อเสียง และสินค้าราคาถูกทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า แต่ปัจจุบันผู้มีรายได้ระดับปานกลางเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ผู้บริโภคจึงเริ่มมองหาสินค้าคุณภาพดีราคาปานกลางโดยไม่จำเป็นจะต้องมี Brand Name ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งนับเป็นช่องทางในการขยายตลาดของผู้ประกอบการไทยในฟิลิปปินส์

ปัจจุบันสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น เป็นที่ยอมรับของชาวฟิลิปปินส์ทั้งในด้านคุณภาพและราคา สินค้าที่นำเข้าจากไทยและจำหน่ายทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า หากมีฉลากภาษาไทยติดมาด้วย ทางผู้ขายจะไม่แกะออก ฉะนั้น ผู้ผลิตสินค้าของไทยจึงควรติดข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่ามาจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าไปลงทุนคงต้องมาดูจุดแข็งจุดอ่อนของฟิลิปปินส์กันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไร เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการเข้าไปทำการค้าหรือลงทุน ซึ่งจุดแข็งของฟิลิปปินส์ก็คือ 1.การมีแรงงานที่มีความรู้ด้าน IT จำนวนมาก ทำให้ฟิลิปปินส์สามารถพัฒนาและส่งออกสินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น 2.ประชากรส่วนใหญ่ค่อนประเทศมีความรู้ภาษาอังกฤษ 3.ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น สัตว์น้ำ ทรัพยากรแร่ 4.พื้นที่การเกษตรทางภาคใต้ เป็นตลาดที่มีศักยภาพในด้านปริมาณ เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก

สำหรับจุดอ่อนในฟิลิปปินส์ก็คือ 1.มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ 2.กฎระเบียบเข้มงวดและหยุมหยิม 3.มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงสูงในทุกระดับ แม้แต่การเสนอขายสินค้าให้กับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ ก็ต้องจ่ายเบี้ยใบ้รายทาง 4.สภาพแรงงานแข็งแกร่งและมีบทบาทมาก ทำให้ค่าจ้างแรงงานสูงและมีการเรียกร้องค่าแรงเพิ่มเสมอ 5.ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจับตัวเรียกค่าไถ่แม้รัฐบาลกำลังปราบปรามโจรก่อการร้ายอยู่ แต่ยังไม่หมดสิ้น 6.สาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานยังไม่เพียงพอ ไฟฟ้าดับบ่อย เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้เต็มที่ 7.ประชากรโดยทั่วไปมีลักษณะนิสัยค่อนข้างเฉื่อยชา ทำงานไม่ละเอียดรอบคอบ และไม่ซื่อสัตย์ ธรรมเนียมการให้/รับเงินทิป ทำให้ทุกคนหวังว่าจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนทุกครั้งที่ทำอะไรสักอย่างแม้จะเป็นงานในหน้าทีก็ตาม

สำหรับสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกไปฟิลิปปินส์ ได้แก่ สินค้าจำพวกอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องสำอางสบู่และผลิตภัณฑ์ รักษาผิวสินค้าอาหาร ธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่  เช่น ทองแดง โครเมียมและถ่านหิน ส่วนธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุนในฟิลิปปินส์  เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจสปา ด้วยกระแสรักสุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันกิจการสปาในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Day Spa (สปาที่ให้บริการระยะสั้น) Destination Spa (สปาที่มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร อาทิ บริการอาหารเพื่อสุขภาพ สุขภาพและฟิตเนส Hotel/Resort Spa (สปาที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงแรมหรือรีสอร์ท) Club Spa (สปาที่ให้บริการเฉพาะสมาชิก) และ Medical Spa (สปาที่จัดตั้งโดย พ.ร.บ. สถานพยาบาล โดยมีแพทย์และพยาบาลคอยกํากับดูแล) เป็นต้น

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนฟิลิปปินส์ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาให้เข้าใจและตีโจทย์ให้แตก เพราะปัจจุบันนั้นแม้ว่ากระแสไอทีจะเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมโลกมากขึ้น แต่ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหย่ก็ไม่นิยมการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่จะนิยมเดินเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองมากกว่า ยกเว้นสินค้าในกลุ่มสื่อบันเทิง นอกจากนี้ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยยึดติดกับสินค้าแบรนด์เนม แต่นิยมสินค้า Private Label และมีรสนิยมค่อนข้างหลากหลายในการเลือกซื้อสินค้า โดยทั่วไปจะเน้นความเรียบง่าย สะดวกและเหมาะสมกับระดับรายได้ ส่วนในเรื่องการบริโภคนั้น ชาวฟิลิปปินส์ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ และการดูแลความสวยงามและผิวพรรณ และค่อนข้างผูกพันกับตราสินค้าเดิมที่เคยใช้ และไม่เปลี่ยนตราสินค้าบ่อย นอกจากนี้ยังนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านอีกด้วย และเช่นเดียวกับผู้บริโภคในประเทศอาเซียนอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น ชาวฟิลิปปินส์จะนิยมซื้อสินค้าที่อำนวยความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์และอุปกรณ์มือถือ

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ประกอบไทยจะเข้าไปลงทุน หรือส่งออกสินค้าไปฟิลิปปินส์ จึงควรศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงควรเดินทางไปศึกษาสำรวจตลาดเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของชาวฟิลิปปินส์  นอกจากนี้ในส่วนของการลงทุน ผู้ประกอบการควรเลือกลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ค่อนข้างพร้อมรองรับการลงทุนและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมทั้งควรขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานไทยที่เชี่ยวชาญในด้านการลงทุน  เพื่อให้การลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นไปอย่างราบรื่น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น