พาณิชย์ เผยเหตุใด ฮ่องกงนำเข้าข้าวไทยลดลง

พาณิชย์ เผยรายงาน “ข้าวปลอมและแพงกว่าเพื่อนบ้าน” สาเหตุสำคัญฮ่องกงลดการนำเข้าข้าวไทย ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ แนะ 4 กลยุทธ์แก้ไขปัญหา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงานผลการศึกษาถึงปัญหาข้าวไทยที่ได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาส่งออกข้าวไปฮ่องกงลดลงเหลือเพียงร้อยละ 46 แต่ทางภาครัฐเองก็ไดพยายามมีการร่วมมือกับภาคเอกชนเดินหน้ายุทธศาสตร์โดยการดึงผู้นำเข้ารายเดิมและรายใหม่ของฮ่องกง เพื่อประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงรุกจนทำให้ในปี  2559 ไทยขยับตัวส่งออกข้าวที่ร้อยละ 64.2 นับเป็นความสำเร็จระหว่างรัฐและเอกชน

ตามรายงานฯ ยังระบุอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงลดลงมาจากราคาข้าวของไทยที่สูงขึ้น ข้าวไทยมีการปลอมปน การยกเลิกระบบโควตานำเข้าข้าวในฮ่องกงให้นำเข้าอย่างเสรี ส่งผลให้สัดส่วนต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ได้วางแผนแก้ปัญหา 4 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย ผูกใจมิตรแท้ แก้ปัญหาข้าวปลอม ล้อมเชิญผู้นำเข้า และเร้ากิจกรรมตลาด

ขณะที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ทำให้ไทยกลับมาครองแชมป์การส่งออกข้าวในตลาดฮ่องกงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่องของทั้งภาครัฐและเอกชนไทย รวมถึงผ่ายฮ่องกงที่สามารถทำให้สินค้าไทยยังส่งออกได้แม้ว่าจะราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่ยังขายได้มากกว่า

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ยังเสนอแนะอีกว่า 4 กลยุทธ์หลัก “ผูกใจมิตรแท้ แก้ปัญหาข้าวปลอม ล้อมเชิญผู้นำเข้า และเร้ากิจกรรมตลาด” ที่นำเสนอในข้างต้น ต้องมีการดำเนินการอย่างถูกจังหวะ และอาจต้องทำซ้ำบ้าง ปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างในบางกลยุทธ์ และขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แสดงความคิดเห็น